Rujuk Melalui SMS

1

Ruiuk ialah hak suami dalam perceraian talak raj’i selagi isterinya masih dalam idah. Ia adalah satu penemsan bagi perkahwinan sedia ada yang dilakukan oleh suami, menggunakan lafaz tertentu tanpa perlu kepada akaddan mas kahwin yang baru.
 
Dari sudut sahnya, rujuk tidak memerlukan lafaz penerimaan daripada isteri. Bahkan ia sah walaupun tanpa pengetahuan dan persetujuan isteriasalkan menepati syarat rujuk yang diperlukan.
 
Isteri yang diceraikan tidak boleh merujuk suami yang menceraikannya walaupun isteri itu masih suka kepada suaminya. Sebaliknya, suami boleh merujuk isteri yang diceraikan walaupun isteri tersebut tidak suka lagi kepada si suami.
 
Menurut jumhur ulama, terdapat tiga rukun utama rujuk [lihat jadual]:
 
1. Suami
 
2. Isteri
 
3. Sighah (lafaz).
 
Kewujudan saksi hanya disunatkan.
 
Kategori Lafaz Rujuk
 
Jenis lafaz rujuk terbahagi kepada dua
 
1. Lafaz sarih (jelas)
 
Contoh lafaz sarih daripada suami: “Abang rujuk kembali kepada kamu.” Lafaz seperti ini sah dan tidak memerlukan niat.
 
2. Lafaz kinayah (sindiran atau simbolik)
 
Lafaz kinayah menggunakan bahasa sindiran atau kiasan yang membawa maksud untuk rujuk. Contohnya suami berkata: “Abang pegang awak.” Jika menggunakan lafaz kinayah, maka disyaratkan agar suami itu berniat untuk rujuk ketika melafazkan perkataan sindiran tersebut.
 
Rujuk yang dilafazkan oleh suami setelah memenuhi semua rukunnya adalah sah, walaupun rujuk yang dibuat itu dalam keadaan bergurau. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang bermaksud: “Tiga perkara bersungguh-sungguh dikira bersungguh (jadi atau sah) dan begitu juga bergurau (main-main) pun dikira bersungguh iaitu nikah, cerai dan rujuk.” (Riwayat al-Tirmizi)
 
Justeru jika dilafazkan dengan jelas, lebih-lebih lagi ia menjadi sah. Dari sudut peruntukan undang-undang, saudara boleh merujuk kepada Seksyen 52(2) hingga (9) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003.
 
Antara lain, seksyen ini menyebut sekiranya isteri tamat idah, maka tidak boleh dirujuk. Sekiranya suami melafazkan rujuk tetapi isteri tidak bersetuju dengan sebab dan alasan yang dibenarkan hukum syarak, maka mereka tidak boleh diperintahkan oleh mahkamah supaya hidup semula sebagai suami isteri, tetapi mahkamah hendaklah melantik satu jawatankuasa pendamai seperti diperuntukkan bawah Seksyen 47 dan seksyen itu hendaklah diguna pakai sewajarnya.
 
Ini bermaksud, sekiranya isteri tidak bersetuju dengan alasan yang diterima syarak seperti suami menderanya atau jika kembali boleh membahayakan diri isteri, maka mahkamah boleh memerintahkan satu jawatankuasa dilantik dan mereka diberi masa enam bulan untuk menilai sama ada pasangan tersebut wajar kembali sebagai suami isteri atau sebaliknya.
 
Seorang suami juga dilarang merujuk dengan maksud jahat seperti untuk menyakiti atau menganiaya isteri yang hendak dirujuk. Ini berdasarkan surah al-Baqarah ayat 231 yang bermaksud: “Dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula) dengan maksud memberi mudarat kerana kamu ingin melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan perkara demikian, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum itu sebagai ejekan dan mainan.”
 
Dari segi hukum rujuk juga, wajar diperhatikan bahawa hukum asal bagi rujuk adalah harus tanpa dikaitkan dengan perkara lain. Selain itu, makruh rujuk jika perceraian itu lebih baik bagi kedua-dua pasangan suami dan isteri.
 
Sunat rujuk sekiranya suami bertujuan memperbaiki rumah tangga, masih menyayangi dan ingin memperbaiki keadaan isterinya. Manakala haram rujuk jika suami rujuk dengan tujuan membalas dendam atau menzalimi isteri yang ingin dirujuknya.
 
1 (2)
 
Solusi Masalah
 
Merujuk kes saudara, berdasarkan mazhab Sya?‘i, kedudukan rujuk yang saudara lakukan melalui SMS adalah tidak sah walaupun mempunyai niat untuk rujuk semula bersama isteri. Lafaz rujuk yang dibuat oleh saudara adalah berbentuk tulisan (kitabah) dan bukannya secara lisan melainkan saudara seorang yang bisu (tidak boleh berkata-kata).
 
Untuk makluman saudara, SMS dianggap sebagai tulisan (kitabah). Namun begitu sekiranya saudana membaca semula SMS tersebut secara berlafaz sebaik sahaja menghantarnya, rujuk itu dianggap sah kerana saudara melafazkan rujuk. Saudara perlu melafazkan kembali lafaz rujuk berkenaan secara lisan terhadap isteri dalam tempoh idah isteri saudara. Sekiranya tempoh idah tamat, maka saudara dikehendaki menjalankan akad nikah baru dengan bekas isteri.
 
Dengan akad nikah baru, saudara perlu ingat bahawa bilangan talak saudara dengan isteri tersebut sudah berkurang kepada dua sekiranya sebelum ini bercerai dengan talak satu. Saudara juga periu mengambil kira lafaz taklik yang dibaca ketika perkahwinan dahulu kerana sesetengah negeri meletakkan taklik iaitu sekiranya suami merujuk tanpa persetujuan isteri maka boleh jatuh satu lagi talak.
 
Perkahwinan, perceraian dan rujuk adalah suatu yang penting dalam Islam. Apabila seseorang berkahwin secara baik dan terhormat, dan perkahwinan tidak dapat diselamatkan, sewajarnya perceraian juga dilakukan dengan baik dan terhormat, bukan dengan menggunakan SMS dan sebagainya. Begitu juga apabila suami ingin merujuk isteri, wajariah berdepan menzahirkan kesungguhan dan keikhlasan suami kerana ia bukan perkara main-main.
 
Untuk mengesahkan rujuk yang saudara lakukan, saya menasihatkan agar saudara membuat permohonan pengesahan rujuk di hadapan Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk di pejabat agama di tempat saudara. Semoga perkahwinan saudara dapat diselamatkan dan beroleh keberkatan Allah. Amin.
 
Seorang suami juga dilarang merujuk dengan maksud jahat seperti untuk menyakiti atau menganiaya isteri yang hendak dirujuk.
search terms:
hukum rujuk melalui sms,Rujuk lewat hp,rujuk melalui sms,lafaz rujuk terbahagi,Rujuk lewat sms,cara niat rujuk,rujuk tanpa ke pejabat agama,lafaz rujuk melalui sms,cara rujuk,syarat sah rujuk,rujuk cerai,hukum rujuk lewat sms,rujuk dalam mesej,cerai dan rujuk,contoh lafaz rujuk,rujuk dalam sms,bolehkah rujuh dengan sms,lafaz kinayah melalui whatsapp,hukum lafaz rujuk,kaedah rujuk,rujuk tanpa persetujuan isteri,rujuk,lafaz cerai melalui sms,hukum rujuk lewat telepon,lafas rujuk,ruju tanpa lafaz,status cerai talak 1,hukum rujuk lewat hp,sah lafaz rujuk melalui sms,cara rujuk semula,syarat sah lafaz rujuk,lafaz rujuk kinayah,talak di sms,rujuk guna sms,ayat lafaz rujuk,rujuk dengan sms,lafaz rujuk talak 1,hukum rujuk tanpa persetujuan istri,rujuk kinayah,rujuk tanpa saksi,cara rujuk cerai talak 1,sah lafaz melalui text,Hukum rujuk melalui HP,Rujuk melalui hp,rujuk suami isteri,kaedah rujuk melalui lafaz soreh,rujuk tanpa saksi sah,cerai melalui sms,rujuk mlalui sms apakh sah,jenis lafaz rujuk,hukum sah rujuk cerai,rujuk talak 3 melalui sms,cara rujuk tanpa mahkamah,kaedah dan tatacara rujuk,sah atau tidak rujuk melalui sms,sah kah rujuk lewat sms,cara rujuk cerai,lafas niat rujuk,lafaz taklik nikah,bolehkah rujuk melalui sms,lafaz rujuk tanpa saksi,boleh ke rujuk melalui sms,cara cara rujuk,syarat sah talak,syarat rujuk,syarat rujuk cerai,lafaz ruju,lafaz rujuk dalam hp,adakah sah rujuk melalui SMS,lafaz taklik,cara daftar cerai dan rujuk,adakah lapaz rujuk talak rajeie melalui telefon di terima dan di akui sah oleh mahkamah syariah,bolehkah rujuk tanpa saksi,ayat yang boleh jatuh talak,rujuk lewat sms sahkah??,rujuk idah dalam telefon,lafaz rujuk#spf=1,lafazrujuk,niat talak tanpa lafaz,rujuk lewat telepon,lelaki tersebut cerai adakah di kira jatuh talak,rujuk lwt sms,rujuk isteri,rujuk isteri pejabat agama islam,lafaz talak melalui mesej,rujuk lewat sms apakah sah,Rujuk lewat sms sah atau tidak,rujuk di sms sah tidak,lafaz talak 1 melalui mesej,lafaz taklik suka suka,lafaz talak 3 sms,rujuk yang sah menurut islam,rujuk lewat sms apkah sah,lafaz taklik sms,rujuk ga pakai saksi sahkah,rujuk cerai tanpa persetujuan isteri,prosedur rujuk semula,rujuk cerai talak satu,rujuk cerai dalam sms,prosedur talak melalui sms,prosuder rujuk semula,ruju apa memerluan sasi,Ruju isteri,Ruju lewat hp,ruju lwat hanphone,Rujuk balik perlu saksi,rujuk dalam msg,prosedur rujuk istri di selangor,merujuk isteri dengan sms,rujuk di hp,rujuk dg sms,rujuk dengan cara lisan,niat rujuk cerai,rujuk dalam telefon,perkata an untuk merujuk istri,perlu ke rujuk ke pejabat agama,rujuk dalam perkahwinan,prosedur bagi pasangan suami isteri untuk rujuk semula,ruju kembali tanpa ke makahmah,ruju melalui sms,www kata sms rujuk dengan suami com,suami text message cerai,suami rujuk istri secara sms,suami rujuk ist,suami melepaskan lafaz kinayah bagaimana cara untuk rujuk,suami lafaz cerai melalui sms,suami boleh rujuk tanpa persetujuan isteri,sms suami isteri,seorang isteri melafazkan cerai melalui whatsapp,sahkah rujuk walaupun tanpa saksi,sahkah rujuk lewat telepon,sahkah rujuk lewat sms,sahkah rujuk di rumah tanpa mahkamah,sahkah rujuk,sah rujuk tanpa pejabat agama,sah rujuk dengan pangilan telefon,rujuk melalui telefon,sah lafaz cerai,syah atau tidak rujuk dari sms,syarat merujuk kepada isteri,Syarat pisan dari sms dan rujuk dalam sms,tulisan main leawt sms,tips macam mana nak pujuk untuk rujuk,tiga perkara yg sah walaupun bergurau,tata cara rujuk talak 1,tata cara rujuk lewat sms,talak yg tidak sah,talak dan rujuk melalui hp,talak dan ruju tanpa pengetahuan isteri,talak 3 melalui lafaz kinayah,Taklik melalui mesej,syaratsahrujukkembali,syarat-syarat sah rujuk,syarat sah talak taklik guna sms,syarat sah rujuk semula,syarat sah lafaz cerai melalui sms,syarat sah cerai sms,syarat rujuk talak 1 di dalam jabatan agama,sah kah rujuk lwt sms,sah jika rujuk melalui text,sah cerai guna sms,rujuk secara lisan,rujuk secara kinayah,rujuk perlu saksi atau tidak,rujuk perlu persetujuan kedua dua,rujuk perlu persetujuan istri,rujuk perlu ke mahkamah ke,rujuk perkahwinan,rujuk menggunakan lafaz kinayah,rujuk memerlukan persetujuan dan keredaan isteri,rujuk melalui sms malaysia,Rujuk melalui sms dan telfon,rujuk melalui sms apakah sah menurut Nahdatul ulama,rujuk melalui pesanan suara,rujuk melalui mesej suara,rujuk melalui mesej dalam telefon,rujuk melalui hp menurut islam,rujuk melalui,rujuk sms,rujuk talak 1 mahkamah syariah,rujuk talak sms,sah atau tidak rujuk istri melalui sms,sah atau tidak rujuk isteri melalui sms,sah atau tidak rujuk dalam sms,sah atau tidak lafaz rujuk di rumah,sah atau tak rujuk cara sms atau pangilan telipon,Rujuklewattelpon,rujuk-dengan cara sms,rujuk yg sah,rujuk tidak perlu ke mahkamah,rujuk tanpa saksi sah apa tidak,rujuk tanpa persetujuan istri,rujuk tanpa pengetahuan istri,rujuk tanpa melalui mahkamah,rujuk tanpa lafaz,rujuk tanpa ke mahkamah,rujuk tampa persetujuan isteri,rujuk talak1 melalui sms,rujuk melaluai sms,contoh lafaz rujuk yang sah,cara sah lafaz taklik,cara rujuk tanpa saksi,cara rujuk talak melalui tulisan,cara rujuk talak 1 mengunakan handphone,cara rujuk melalui telefon,cara rujuk melalui sms,cara rujuk melalui lisan,cara rujuk lewat sms,cara rujuk lafaz 2,cara rujuk dengan lisan,cara rujuk cerai taklik,cara rujuk cerai kinayah,cara rujuk cerai dalam mesej,cara nk rujuk balik,cara nak rujuk semula,cara nak rujuk kambali,cara nak rujuk di pejabat agama,cara untuk rujuk semula,cerai apa bukan? bagaimana tata cara rujuk yang syai?,cerai apa bukan? bagaimana tata cara rujuk yang sya\i?,contoh lafaz rujuk yang kinayah,contoh lafaz rujuk kinayah,contoh lafaz niat yang sah,contoh lafaz cerai dan rujuk,contoh jatuh talak melalui sms,contoh huraian dan contoh hukum rujuk,contoh contoh lafadz rujuk,contoh ayat lafaz rujuk,cerai talak 1 rujuk balik,cerai talak 1 dan rujuk,cerai sms talak 3 tak jatuh,cerai rujuk semula,cerai rujuk dgn persetujuan isteri?,cerai rujuk,cerai melalui sms boleh dipertimbangkan,cerai guna mesej,cerai dan rujuk prosedur,cara merujuk semula isteri,cara merujuk balik,bagai manakah hukum rujuk melalui hp talak satu,ayat pujuk isteri rujuk kembali,ayat ayat untuk rujuk,apkah boleh rujuk lewat sms atau hp,apakah sah rujuk melalui sms,apakah sah rujuk melalui hp,apakah rujuk sah walaupun lewat sms,apakah rujuk melaui sms syah,apakah rujuk lewat sms sah,Apakah rujuk lewat sms di bolehkan?,apa sah rujuk melalui hp,adakah talak satu melalui text perlu nikah semula?,adakah sah rujuk tanpa persetujuan isteri,adakah sah rujuk melalui pesanan ringkas sms,adakah sah lafaz rujuk melalui sms,adakah rujuk sah tanpa pengetahuan isteri,adakah kini orang rujuk melalui sms,bagaimana cara rujuk talak lewat sms,bagaimana jika suami engan melafaz talak,bagaimana kalau rujuk lewat hp,cara lesan sms isteri,cara cerai taklik,3 perkara menjadi sungguh walaupun bergurau,cara cara merujuk talak sarih,bolehkah suami rujuk isteri tampa persetujuan isteri,bolehkah rujuk tanpa pengetahuan atau persetujuan isteri,bolehkah rujuk tanpa ke pejabat agama,bolehkah rujuk semula,bolehkah merujuk kembali dilakukan secara lafaz sahaja,boleh tak rujuk melalui telefon,boleh kah rujuk dengan cara sms,bergurau tentang rujuk isteri,bercerai di message sah,bagaimanakah rujuk dengan lafaz kinayah,bagaimana rujuk jika talak guna sms,bagaimana rujuk dengan sms,bagaimana nak rujuk semula,3 perkara yang menjadi sah walaupun main-main,contoh lafaz rujul,lafaz rujuk yang sah,lafaz cerai mlelalui sms wasap,lafaz cerai melalui sms sah atau tidak,lafaz cerai guna sms,lafaz cerai dalam sms,lafat rujuk,lafadz rujuk yang sah,lafadz rujuk melalui sms,lafadz ruju nikah,lafad rujuk,jenis talak,jenis rujuk,jenis perceraian melalui sms,jenis lelaki melalui mesej,jenis lafaz talak,jenis lafadz dalam rujuk,jenis jenis rujuk,jatuhkan talak satu melalui sms adakah itu sah,lafaz cerai secara mesej,lafaz cerai sms,lafaz cerai tanpa talak melalui sms,lafaz rujuk tanpa cerai,lafaz rujuk soreh,lafaz rujuk secara kinayah,lafaz rujuk melalui whatsapp setelah talak 1,lafaz rujuk melalui mesej,lafaz rujuk kinayaj,lafaz rujuk kepada seorg isteri,lafaz rujuk dalam sms,lafaz rujuk dalam islam,lafaz nikah melalui mesej,lafaz nikah bergurau sah,lafaz niat rujuk,hukum rujuk semula,lafaz kinayah ketika rujuk?,lafaz kinayah ketika rujuk,lafaz kinayah dalam syarat rujuk,lafaz cerai yang sah guna sms,jatuh talak dalam sms,isteri bolah sah becerai dgn suami,hukum merajuk isterinya melalui sms,hukum lafaz talak sms,hukum lafaz talak melalui sms,hukum lafaz rujuk di rumah,hukum lafaz cerai melalui sms,hukum lafaz akad nikah melalui mesej,hukum lafas cerai dalam msg,hukum jatuh talak melalui sms,hukum isteri lafaz kesal,hukum cerai talak 3 melalui sms,hukum cerai guna mesej,hikmah lafaz cerai di beri kepada suami,contoh-contoh mesej yang boleh menjatuhkan talak,contoh sms rujuk,contoh rujuk melalui perkataan,contoh rujuk lewat sms,Contoh Niat Rujuk,hukum merujuk lewat sms,hukum niat hendak kahwin melalui msj,hukum ruju menggunakan sms,hukum talak kinayah berupa ancaman,hukum suami lafaz cerai melalui sms,hukum sms talak syarat,hukum sah rujuk,hukum rujuk tanpa saksi,hukum rujuk tanpa persetujuan isteri,hukum rujuk tanpa lafaz,hukum rujuk sms,hukum rujuk menggunakan sms,hukum rujuk melalui telepon hp,hukum rujuk melalui tanpa melalui mahkamah,Hukum Rujuk melalui hp atau sms,hukum rujuk lewat telpon,hukum rujuk lewat sms tanpa saksi sah kah,hukum rujuk dari hp dalam islam,Hukum rujuk dari HP,hukum rujuk,contoh lafaz talak sms

Apa Komen Anda

1 comment… add one
  • Start Business in Delhi Link Reply

    This is the precise weblog for anybody who needs to seek out out about this topic. You notice so much its almost arduous to argue with you. You positively put a brand new spin on a subject that’s been written about for years. Nice stuff, simply nice!

Leave a Comment