Dalil-Dalil Yang Membolehkan Membaca Al Quran Di Kubur

jpg

1.Diriwayatkan dari imam Ahmad bin Hanbal bahawa beliau berkata”Membaca al Quran di kubur adalah bidaah’.Kemudian beliau menarik balik fatwanya daripada menyatakan ia adalah bidaah..

Sekumpulan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan pada suatu ketika beliau melarang seorang buta membaca Al Quran di kubur.Imam Ahmad berkata kepadanya”sesungguhnya membaca Al Quran dikubur adalah bidaah.”Kemudian Muhammad bin Qudamah al Jauhari berkata kepada imam Ahmad”apa pendapat Tuan tentang Mubsyir al Halabi?Imam Ahmad menjawab”Beliau seorang yang siqah”Kemudian Muhammad berkata”sesungguhnya Mubsyir meriwayatkan kepada aku athar daripada Abdul Rahman bin al ‘ala bin al Lajlaj daripada ayahnya bahawa ayahnya berwasiat apabila beliau disemadikan agar dibacakan awal dan penutup surah Al Baqarah..Ayahnya berkata,aku mendengar bahawa Ibnu Umar r.a berwasiat sedemikian..Selepas dari itu imam Ahmad berkata”pergi kepada lelaki tersebut dan katakan kepadanya bahawa al Quran boleh dibaca di kubur”..

Adapun berkenaan dengan sanad cerita ini,al Haitami berkata,”At Tabrani meriwayatkan di dalam mu’jam al kabir dengan berkata,”perawi perawinya adalah siqah”. Imam Nawawi menyatakan sanad cerita adalah hasan.Berkata al Hafiz di dalam amali al Azkar ,”ini adalah hadis mauquf dan ia adalah hasan.”

Para pengikut imam Ahmad bin Hanbal yg mengarang di dalam mazhab imam Hanbal lebih mengetahui tentang riwayat riwayat mengenai imam Ahmad daripada orang lain.Kesemua mereka menukilkan daripada imam Ahmad bahawa beliau berpendapat membaca al Quran di kubur adalah harus,dan penarikan imam Ahmad terhdap larangan membaca Al Quran dikubur berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh al Khalal.Kesemua ulama ini,kebenaran adalah bersama mereka.Imam Mubsyir adalah siqah dan Abdul Rahman bin al Ala’ perawi yg siqah seperti mana disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab al siqat..

2.Imam Yahya bin Ma’in pakar ilmu jarhi wa Ta’dil berpendapat bahawa membaca Al Quran di kubur adalah harus dan pendapat ini sama dengan mazhab Ahmad dan sama dengan hujah mereka. Berkata Abbas al Dauri:”Aku bertanya Yahya bin Ma’in hukum membaca Al Quran di kubur,kemudian beliau berkata Mubsyir bin ismail al Halabi meriwayatkan kepada aku daripada Abdul Rahman bin al Ala’ bin al lajlaj daripada ayahnya bahawa beliau berkata kepada anak anaknya:”apabila kamu masukkan aku kedalam kubur dan meletakkan aku di liang lahad maka ucapkanlah BISMILLAHI WA ‘ALA SUNNATI RASULILLAH kemudian tinggikan sedikit tanah di atas kubur itu,kemudian bacalah di kepalaku permulaan surah al Baqarah dan ayat penutupnya,sesungguhnya aku telah mendapati Ibnu Umar menyatakan perkara itu digalakkan(rujuk:Tarikh Yahya bin Ma’in melalui riwayat al Dauri jilid 2 m\s 4,5)..

3.Nabi kita bersabda(ertinya):

اقرأوا على موتاكم يس

“Bacalah kepada mereka yang mati surah Yasin”

Berkata imam as suyuti di dalam syarh al sudur bahawa imam Qurtubi berkata mengenai hadis di atas,ia mungkin bermaksud ke atas mayat ketika matinya(nazak) atau ia juga bermaksud ketika di kubur(setelah mati)..Kemudian imam as suyuti bekata,”Makna yang pertama bacaan ke atas mayat ketika kematian adalah pendapat jumhur Ulama(majoriti Ulama2 4 mazhab berpandangan mustahab membaca yasin kpd org yg sedang nazak.Ini jg dipegang oleh sebahagian Ulama aliran salafi) seperti disebutkan di awal kitab.

Makna yang kedua ketika di kubur adalah pendapat Ibnu Abdul Wahid al Maqdisi di juzuk yang disebutkan tadi.

Pendapat bahawa hadis memberi erti kepada kedua dua makna merupakan pendapat al muhib at Tabari(boleh baca ketika nazak dan setelah mati)

Ibnu Muflih berkata di dalam kitab al furu’:”sebahagian daripada Ulama yang membolehkan membaca al Quran di kubur berhujah dengan hadis ini”.. Berkata Ibnu Hajar al Haitami:”Ibnu Rif’ah berpegang kepada makna yang zahir bergitu juga dengan Zarkasyi berkata tidaklah begitu jauh atau pelik pendapat yang menggunakan lafaz pada hakikat dan majaz bahawa sunnat membaca di dalam kedua dua keadaan(ketika nazak dan ketika sesudah mati)(rujuk”al fatawa jilid 2 m\s 27)

Berkenaan dengan hadis ini,para Ulama khilaf tentang statusnya..Ada dikalangan ahli hadis seperti Ibnu Hibban yang mensohihkan dan ramai juga dikalangan ahli hadis seperti syeikh al Bani yang mendhoifkannya..

Kata Syeikh Ibnu Utsaimin:

bagi mereka yang mengatakan status hadith ini sahih,maka membaca surah Yasin adalah sunnah,dan bagi mereka yang mengatakan status hadith ini lemah (dhaif),maka perbuatan tersebut bukan sunnah (Fatawa Ibn Utsaimin)

Terdapat juga dikalangan Ulama  yang berpandangan membaca yasin kepada orang nazak itu mustahab(digalakkan),tetapi membaca setelah mati itu adalah bid’ah..

4. Nabi SAW telah menyembahyangkan jenazah di atas kubur seperti yang diriwayatkan oleh Hadis Bukhari dan muslim dan kitab kitab Hadis yang lain…Sudah diketahui bahawa solat jenazah merangkumi zikir,membaca al Quran dan doa….

Kaedah menyebutkan:”Apabila dibolehkan keseluruhan,dibolehkan sebahagian darinya”..

5.Dari Ibnu Abbas bahawa pada suatu ketika Nabi SAW lalu di hadapan dua kubur kemudian Baginda bersabda(ertinya)”sesungguhnya penghuni kedua dua kubur ini diseksa,tidaklah mereka diseksa disebabkan dosa dosa yang besar,adapun salah seorang daripada mereka suka mengadu domba(batu api),dan seorang lagi tidak betul betul menyucikan air kencingnya”.

Nabi mengambil pelepah tamar yang masih lembab dan Nabi SAW mencacakkan ke atas kedua dua kubur tersebut lalu bersabda yang maksudnya: “Mudah mudahan diringankan siksaan kedua dua penghuni kubur tersebut selama kedua dua kayu itu belum kering..

Berkata imam al Khathabi:Hadis ini menunjukkan disunatkan membaca al Quran di kubur.ini kerana sekiranya tasbih dari pokok di harapkan faedahnya,maka membaca al Quran lebih baik daripada pokok dari sudut penerimaan dan berkatnya.

Berkata Ibnu al Mulaqqan:Para ulama menyatakan sunat membaca Al Quran di kubur seperti dinukilkan oleh imam Nawawi daripada para Ulama berdasarkan hadis ini.Ini kerana,kalaulah duharapkan keringanan ke atas mayat dengan tasbih dari kayu pokok maka Al Quran lebih aula(utama) dan afdal.. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan menyatakan bahawa Hafs bin Ghiyath meriwayatkan kepada aku daripada al mujalid daripada al Sya’bi bahawa beliau bekata:”Adalah golongan Ansar membaca surah al Baqarah di disisi mayat” Dan Khalal berkata:”Adalah golongan Ansar,apabila mati seorang daripada mereka,mereka pergi membaca Quran di kuburnya”.(rujuk:Ibnu Abi Syaibah dalam al musannif dan al khallal dalam al amru bil ma’ruf wan nahyu ‘anil munkar m\s 126).

Imam Al-Qurtubi didalam kitabnya yang bertajuk “Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran” atau dikenali sebagai “Tafsir Al-Qurtubi”. Menyebutkan dibolehkan membaca al Quran dikubur dan beliau juga bukan sekadar menyatakan bahawa perbuatan itu boleh diamalkan bahkan disebutkannya lagi :

اذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن

Maksudnya;

“Apabila di ringankan (azab) daripada mereka dengan pokok-pokok, maka bagaimana dengan bacaan Al-Quran dari lelaki yang mukmin?

Firman Allah:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Maksudnya;

“langit Yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk Yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih Dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka.Sesungguhnya ia adalah Maha penyabar, lagi Maha Pengampun”

PANDANGAN MAZHAB:-

Mazhab Hanafi:Didalam kitab fatwa hindiah”Disunatkan apabila ditanam mayat,beberapa orang duduk di tepi kubur membaca ayat Al Quran dan berdoa kepada simati beberapa ketika sekadar tempoh seorang yang menyembelih dan membahagikan daging binatang sembelihan” Di dalam kitab Radd al muhtar:”Tidak makruh duduk di kubur membaca al Quran dalam pendapat yang terpilih”.

Mazhab Maliki:Di dalam kitab Nawazil Sughra yang dikarang oleh al mahdi al wazzani al maliki menyebutkan:”Adapun membaca Al Quran di kubur,Ibnu Rusyd di dalam ajwibah,Ibnul Arabi di dalam ahkam al Quran,al Qurtubi di dalam at tazkirah menyatakan bahawa si mayat mendapat manfaat hasil daripada bacaan tersebut sama ada Al Quran dibaca di rumah atau di perkuburan”

Berkata imam Malik bacaan di kubur makruh..

Mazhab Syafie: Dalam kitab majmuk bagi imam Nawawi

“Disunnatkan bagi orang yang menziarahi kubur bahawa membaca apa-apa yang mudah dari al-Quran dan mendoakan untuk mereka (yang mati) selepas bacaan (al-Quran). Telah menashkan oleh Imam Syafie padanya..Ashhab(ulama2 mazhab syafie)juga telah sependapat..

Katanya lagi(Imam Syafie) ditempat yang lain “Jika mengkhatamkan bacaan al-Quran oleh mereka (yang hidup) di kubur lebihlah afdhalnya” (halaman 311, juzuk 5, cetakan Dar al-Fikr)

Dalam Nihyah al Muhtaj menyebutkan:”Disunatkan membaca Al Quran dan berdoa setelah selesai membacanya.Sesungguhnya ia memberi manfaat kepada si mayat dan doa selepas membaca Al Quran lebih cepat dimakbulkan. “

Dalam Feqh Mahanji juga disebutkan sunat membaca al Quran bagi orang yang menziarahi kubur..

PERHATIAN!!!

Berkata imam Ibnu Taimiah di dalam Iqtida’..”Tidak ada kalam daripada imam syafie dalam masalah ini(bacaan al Quran di kubur).Ini kerana disisi Imam Syafie perkara ini adalah bidaah”

JAWAB:Sesungguhnya Ibnu Taimiah telah tersilap ke atas imam syafie di atas penafian tersebut dan menyatakan apa yang tidak dikatakan oleh imam Syafie” (Dr umar Abdullah Kamil)

Wallahu a’lam..

 

search terms:
hukum baca quran di kubur,hukum baca yasin di kubur,baca yasin di kubur,Dalil baca alquran di kuburan,hukum baca quran atas kubur,hukum baca yasin di kuburan,hukum membaca yasin di kubur,hukum baca yassin di kubur,baca quran di kubur,baca yassin di kubur,dalil baca alquran di kubur,hukum baca quran dikubur,hukum baca surah yasin di kubur,hukum baca yasin atas kubur,membaca alquran dikubur,baca alquran atas kubur,baca yasin dikubur,mengaji di kubur,solat dan berdoa di kubur,larangan membaca alquran di kuburan,bolehkah baca quran di kuburan,bolehkah baca yasin di kubur,dalil yang membolehkan sholat dikubur,membaca yasin di kubur,hukum membaca quran di kuburn,hukum baca al-quran atas kubur,membaca surah albaqarah ketika pulang fari kubur,dalil mengaji di kuburan,Membaca yaasin di makam,hukum membaca alquran di kubur,membaca yasin atas kubur,hukum buat tahlil di tanah pekuburan,imam safiin membolehkan menghatamkan quran di kuburan,Hukum ngaji dikubur menurut imam an nawawi,dalil tentang bacaan diatas kubur,baca quran di kuburan,membaca al quran di kubur,hukum membaca quran di kuburan,bacaan tabari atau aukala,doa selepas baca yasin di kubur,hukum membaca al quran di kuburan,doa selepas baca yasin di kuburan,hukum membaca al quran atas kubur,hukum membaca surah yasin di atas kubur,Membaca al quran ?? atas kubur,membaca alquran di kuburan,duduk di kaki sewaktu membaca alquran di kubur,cara membaca yasin di kuburan,hukum membaca al quran di makam,dalil yang berhubungan mengaji kubur,hadis membaca al quran,hukum ngaji kubur,hukum bacaan al quran pada yang nazak,yang membolehkan yasin,Apakah hukum mengaji al quraan diatas kubur untuk si mati,hukum baca surat yasin dan tahlil di makam kuburan,hadis sohih nabi saw solat di baca quran di kubur,hukum membaca yasin di kuburan menurut imam syafi i,dalil baca quran di kuburan,dalil ngaji di kuburan,siksa kubur mengikut mahzab,dalil baca quran dikubur,apa hukum ikut mp3 baca yasin,dalil baca quran disisi kubur,hukum membaca yasin di kuburan,hadits yang membolehkan tunggu kubur baca alqur an,Dalil membaca alquran dikuburan,Hukum membaca yasin dikubur,Hadits bukhori tntng baca qur an di kuburan,larangan mengaji di kuburan,mengaji dikubur,mengaji kubur,membaca surah yasin di kuburan,baca al quran di kubur,baca quran atas kubur,hukum baca yasin dikubur,hukum mengaji dikuburan,mengaji di kuburan,membaca surah alquaran keatas mayait,hadis nabi membaca yasin di kubur,hukum baca yasin d kubur,baca alquran dikubur,hukum membaca yasin dan tahlil di kuburan,hukum membaca yasin ketika menziarahi makam,hukum membaca yasin di kuburan menurut imam syafi\i,hukum membaca quran atas kubur,hukum membaca quaran atas kubur,hukum membaca doa di kubur,hukum membaca yasin di perkuburan,hukum membaca tahlil dan yassin di kuburan,hukum membaca surah yasin semasa menziarahi kubur,Hukum membaca quran di kubur,hukum membaca qur\an dimakam,hukum membaca yasin di kubur mengikut 4 mahzab,hukum membaca surah Yasin ketika menziarahi kubur,hukum membaca surah yasin pada orang nazak,larangan duduk di atas kubur dr rozaimi,hukum membaca yasin di kuburan menurut imam syafii,hukum membaca yassin di tempat kuburan,hukum membaca alquran ditempat kematian,hukum membaca alquran dikubur,hukum baca alquran di kubur,hukum baca quaran atas kubur,hukum baca quran di atas kubur,hukum baca yasin di kubur mazhab shafie,hukum membaca al quran dikubur,hukum baca yasin di makam,hukum baca yassin atas kubur,hukum baca yassin kt kubur,hukum baca alquaran di kubur,hukum baca al quran di kuburan,hadits shahih tentang membaca al quran di kuburan,hadits tentang anjuran membaca al aquran dirumah dan hukum membaca al quran dikuburan menurut sunah,hadits tentang baca quran di makam,hadits tentang membaca yasin di kuburan,hadits ttg baca alqur\an dikubur,haram membaca quran dikubur,hukum baca al quran atas kubur,hukum baca al quran di kubur,hukum bacaan al quran di atas kubur,hukum bacaan quran di atas kubur,hukum membaca al quran di atas kubur,Hukum membaca al quran di kuburan menurut 4 imam mazhab,hukum meletakkan al quran di tepi kubur,hukum membaca al quran pada mayat bersama imam syafie,hukum Membaca al-quran di kubur,hukum membaca alkuran ddpan jenazah dan kuburan,Hukum membaca alquran di atas kubur,hukum membaca alquran di kuburan,hukum membaca al quran di atas,hukum mem baca alqurtamn diklubur,hukum bacaan yasin dikubur,hukum bca yasin di kubur,hukum berdoa dan membaca yasin dikuburan,hukum duduk atas kubur atau baca yasiin,Hukum islam baca Al_quran di kuburan,hukum meletak ayat quran di kubur,hukum baca alquran d kubur,hukum meletakkan mp3 bacaan yaasin di atas kubur,hadits membaca quran di sisi kubur,membaca quran di kuburan,mengaji quran di kubur,Mnziarahi kuburn blh kita bca surat yasin,ngaji d kuburan,ngaji di makam,ngaji di mkom,ngaji kubur,ngaji kubur haram,ngaos di makam dalilnya,niat solat jenazah dkubur,orang membaca al quran di dalam kubur,mengaji diperkuburan,mengaji di tanah perkuburan,membaca quran di makam,membaca quran di tepi tempat mati,MEMBACA QURAN DIQUBUR,Hukum mengaji diatas kuburan,zikir dikuburan,membaca yasin di kuburan,membaca yasin di makam,membaca yasin tapi tidak khatam alkuraan,membaca yassin ketika menziarah kubur,mengaji alquran dikuburan menurut islam,orang perempuan tahlil di kubur,padangan aswaja Ttg membaca Alquran Dikubur,surah yang afdal ketika menziarahi kubur,Surah yang di baca ketika kematian,surah yg wajib d baca dkubur,takhrij hadis membaca alquran dikubur,tekateki orang membaca yassin dikubur berdosaka,tempahan baca quran di kubur,ulama yang memboleh baca di alquran di kuburan,www apa hukum baca surah yasin dan doa d kuburan,www hukum baca alquran dikuburan,www hukum membaca al quran di kuburan,surah selain surah yaasin apakah surah yg dibaca ketika menziarah mayat,Surah di kubur,pendapat imam as syafie baca yassin d pejabat,pendapat imam mazhab tentang baca Quran di kuburan,pendapat tentang bacaan mp3 yasin di kubur,persoalan membaca Al quran di kubur,quran tntng dasar hukum tahlil,riwayat ibnu abas baca quran di kubur,sabda nabi melarang baca quran dikuburan,status hadis baca quran di kubur,sunat khatam quran di kuburan imam nawawi,surah al quran Allah melarang membaca al quran diatas kubur,zikir dan membaca alquran dalam kubur,hukum membaca yassin di tempat kuburan imam syafie,hukum ngaji dalam kuburan,hukum ngaji di atas kubur,hukum ngaji di makam,hukum ngaji quran dikuburan,hukum org baca alquran d kubur,hukum perempuan baca alquran di kubur,hukum quran solar,hukum tahlil di atas kubur,hukum yassin kubur,hukumbaca yasin dan ayat alkuran dimakam,Hukum mengaji Quran diatas kubur,hukum mengaji kubur untuk si mati,hukum memebaca quran di kuburan,hukum mengaji,hukum mengaji atas kubur,Hukum mengaji d kubur menurut ahli sunnah,hukum mengaji di atas kubur,Hukum mengaji di atas kuburan,hukum mengaji di kubur,hukum mengaji di kubur melalui telefon,hukum mengaji di kuburan dalam al quran,hukum mengaji di kuburan menurut islam,HukumMembaca tahlil dan yasin di makam,hukumnya al quran dibaca di makam,Larangan mengaji di kuburan adakah dalilinya ?,makna mimpi membaca al quran di tepi kubur,meletakkan alat tasbih di kuburan,membaca al quran di atas kubur,membaca al quran di kubur setelah kematian,membaca al quran di kubur#spf=1,membaca al quran di kuburan bolehkah,membaca al quran dikubur,membaca al-quran di pinggir kuburan menurut islam,membaca alquraan d kubur,larangan baca yasin di kubur,larangan baca quran di kuburan,Hukumziarah dan ngaji di kuburan,hukun membaca al quran dan surah yassin mengikut mazhab syafie,imam ahmad membaca al qur\an di kuburan,imam nawawi membolehkan baca quran si kuburan,imam syafie hukum membaca quran di kubur,jawapan aswaja dalil yang mengharuskan membaca al quraan di kubur,katam al quran di atas kuburan boleh gak,khatam quran atas kubur,kisah ulama baca quran di liang,kubur imam shafie,membaca quran di kubur,baca surah yasin d kubur,bacaan ngaji kubur,bacaan quran semasa kematian,bacaan surah di kubur,bacaan surah diatas kubur,bacaan surah ketika di kuburan,bacaan yasin,bacaan yasin apabila dikubur,bacaan yasin di pengebumian,bacahan dan tasbih yang boleh di bacakan kepada simati di kuburan,berdosakah kita baca yassin di kubur,bacaan doa untuk mengaji d makam,bacaan di kubur semasa kematian,bacaan alquran di kubur hadis at tabrani,baca surah yassin di kubur,baca yasin di atas kubur,baca yasin di makam,baca yasin di tepi kubur,baca yasin dikuburan,baca yassin atas kubur,baca yassin di kubur hukum,baca yassin dikubur,bacaalqurandikuburan,bacaan al baqarah dikubur,bidaah siksa kubur,boleh baca quran di kubur,cara baca Alquran selama ngaji kubur,cara baca selapas kuccing di kubur,cara baca Yassin untuk kubur,cara bacayasin di kubur,cara membaca yasiin di kubur,cara membaca yasin dikubur,cara2 membolehkan membaca al Quran,dalel pulang mengaji,dalil 7 bacaan alquran,dalil al hadis mengenai larangan mwembaca al q,bolehkah perempuan ngaji dikubur,bolehkah perempuan baca yasin dikubur,bolehkah ngaji yasin di makam,boleh kah bertahlil di perkuburan,boleh tak baca yassin dikubur,Bolehkah baca yassin dikubur,bolehkah membaca alquran di kuburan,bolehkah membaca quran di kuburan,Bolehkah membaca Quran dikuburan,bolehkah membaca yasin dan tahlil di kuburan ramai-ramai,Bolehkah membaca yasin di kubur,bolehkah membaca yasin di kubur?,bolehkah membaca yasin dikuburan,dalil al hadis mengenai membaca alquran dikubur,baca surah al baqara selepas solat jenazah dalil,ada kah harus baca alquraan atas kubur,apa hukum baca al quran atas kubur,apa hukum duduk di atas kubur untuk baca yasin,Apa hukum membaca tahlil dan yasin di atas kuburan,apa hukum membaca yasin di,apa hukum mengaji di kuburan,apa hukum mengaji yasin di kubur,apa hukum nya orang baca yasin di makam,apa hukumnya menbaca ayat alkuran di atas makam,Apa hukumnya mengaji di kuburan atau makam,Apa hukumnya orang membaca yasin dikubur,apa hasil mengaji di kuburan,apa gunanya baca yassin untuk ahli kubur,apa dalil yang membolehkan arang tunggu kubur membaca quran setelah dikubur,adakah ada hadis membaca quran di kubur,adakah boleh membaca yasin di kubur,adakah dalil membaca alquran dikubur,adakah hadist yang memperbolehkan baca yasin di makam,adakah mazhab yang membolehkan membaca yasin di makam,Adakah membaca surah yasin adalah tidak digalakkan di kuburan,ahlisunah waljamaah tentAng baca yasiin di atas kubur,al quran dikubur,anjuran membaca quran dikuburan,apa betul dilarang membaca yasin dikuburan,apa ka quran boleh dibaca di atas kubur,apa kah boleh membaca yassin dikubur,baca alquran d kubur mazhab safii,baca alquran di kuburan,baca alquran dikuburan,baca dalil,baca ketika dikubur,baca qur an di kubur,baca quran di kubur imam nawawi,baca quran di kuburan 4 mazhab,baca quran di kuburan dhoif,Baca Quran di qubur,ayat yg d baca ketika meletak tanah d kuburan,ayat yang di baca di kubur,ayat al-quran pada dapur kubur,Apa yang dulu dibaca di kubur? surah yassin? tahlil?,Apakah anjuran baca tahlil dan yasin di atas kubur,apakah boleh membaca al quran di kuburan,apakah hukum wanita membaca yasin di kubur,Apakah istri yg dalam idah talak 1boleh serumah,apakah kita boleh ngaji dikuburan,apakah membaca al quran dikubur diperbolehkan,apakah pandangan dalam mazhab imam as syafie tentang membaca alqur an di tana perkuburan,ape yang di baca di kubur,ayat al qur an yang membolehkan membaca al quran di kuburan,baca quran dikuburan,dalil al quran tentang solat jenazah,Doa mengaji di kuburan,hadis bacaan quran atas kubur,hadis berkaitan dengan baca quran dikubur,hadis berkaitan dengan membaca al-quran ketika menziarahi kubur,hadis boleh membaca quran dikuburan,hadis dalil quran tntng solat,hadis hukum mengaji,hadis imam nawawi di kubur,hadis larangan membaca al quran perkuburan,hadis larangan menbaca Al-Quran dikubur,hadis melarang baca alquran dikuburan,hadis baca wursn di kuburan,hadis baca alquran dikuburan,hadis atau firman tentang larangan membaca alquran di kubur,doa nabi d kubur jadith,doa ngaji kubur,doa sebelum mengaji di makam,doa selepas membaca al quran dari surah apa,doa untuk cepat membaca alkuraan,doa yang wajib dibaca ketika menziarahi kubur mengikut mazhab imam syafie,dr rozaimi baca quran di kubur,duduk disis kubur hadis,erti surah selapas melawat jenazah,firman Allah yg mengharuskan mayat di bacakan al-quran,hadis mendoakan org yg mati di kubur lebih afdal,hadis mengaji diatas kuburan bukhari muslim,hadist tentang khatam al quran di kuburan,hadist tentang larangan membaca al quran di atas makam,hadist yang membolehkan baca yasin,hadist yang menyatakan boleh menziarahi kuburan dengan membaca surah yasin,hadist yg memperbolehkan ngaji yasin di mkam,hadith baca quran atas kubur,hadith baca quran di kubur,hadith tentang bacaan al quran di atas qubur,hadits bukhari muslim tentang membaca alquran di kuburan,hadits larangan membaca alquran di kuburan,hadist nabi tentang anjuran membaca yasin dikuburan,hadist dhaif anjuran membaca alquran d kuburan,hadis2 sohih tentang bcaan al quran di kuburan,hadis sahih bacaan yassin di tanah pekuburan,hadis sahih tentang bca alquran dkuburan,hadis sohih baca quran di kubur,hadis sohih bacaan yasin di kubur,hadis sohih bacaan yassin di kubur,hadis tentang anjuran membaca al quran di kubur,hadis tentang mengaji di kubur,hadis tibrani tentang baca alquran di kuburan,hadis yg membolehkan baca al quran di kubur,hadis yg membolehkan membaca al quran di kuburan,Hadits Larangan membaca yassin atau al quran dikuburan,doa kubur selepas baca yasin,dalil baca al quran di kuburan,dalil dalil mengaji diatas kuburan,dalil junjung al quran selepas baca,dalil larangan baca yasin di kuburan,dalil membaca al quran di atas kubur,dalil membaca alquran di kuburan,dalil membaca alquran setelah mayat dikuburkan,dalil membaca quran di kuburan,dalil membaca quran dikubur,dalil membolehkan baca yasin pada simati,dalil membolehkan mebaca yasin di alquran,dalil dalil harusnya membaca al quraan dikubur,dalil boleh membaca alquran di kubur,Dalil boleh baca quran atas orang mati,dalil baca al quran dikuburan,dalil baca alquran d makam,Dalil baca alquran dikubur,Dalil Baca Doa Depan Kubur,dalil baca quran atas kubur,dalil baca quran di,dalil baca quran di rumah,dalil baca surah yasin dikubur,dalil bca alquran dkburan,dalil boleh baca alquran di kubur,dalil mengaji dikubur,dalil mengaji tujuh,dalil yg membolehkan baca al quran di kubut,Dalil yg membolehkan berdoa dan membaca Al quran dikuburan,dalil-dalil tentang membaca alquran di atas kuburan,dalil2 yang di perbolehkan baca surah al quran dikuburan,dalilbaca quran dikubur,dalill atau hadis yang membolehkan baca alquan di kuburan,dasar mengaji di atas kubur,di kubur tak boleh baca yaasin,di larang baca alquran ats kubur,dlil boleh membaca al qur an dikubur,dalil yg melarabgvbaca yasin di kuburan,dalil yang membolehkan mengaji di kuburan,Dalil yang membolehkan membada alquran di kuburan atau kirim doa,dalil ngaji dikuburan,dalil of maliki majhab quran and hadis,dalil tentang berdoa dikubur,dalil tentang mengaji dikubun,dalil tidak boleh baca quran dikuburan,dalil yang melarang membaca alquran di atas kubur,Dalil yang membolehkan baca alqur\an dikuburan,dalil yang membolehkan berdoa dikuburan,dalil yang membolehkan membaca al quran di kuburan,dalil yang membolehkan membaca al-qur\an di kuburan,doa ketika mengaji di makam

Apa Komen Anda

1 comment… add one

Leave a Comment