Dalil-Dalil Yang Membolehkan Membaca Al Quran Di Kubur

jpg

1.Diriwayatkan dari imam Ahmad bin Hanbal bahawa beliau berkata”Membaca al Quran di kubur adalah bidaah’.Kemudian beliau menarik balik fatwanya daripada menyatakan ia adalah bidaah..

Sekumpulan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan pada suatu ketika beliau melarang seorang buta membaca Al Quran di kubur.Imam Ahmad berkata kepadanya”sesungguhnya membaca Al Quran dikubur adalah bidaah.”Kemudian Muhammad bin Qudamah al Jauhari berkata kepada imam Ahmad”apa pendapat Tuan tentang Mubsyir al Halabi?Imam Ahmad menjawab”Beliau seorang yang siqah”Kemudian Muhammad berkata”sesungguhnya Mubsyir meriwayatkan kepada aku athar daripada Abdul Rahman bin al ‘ala bin al Lajlaj daripada ayahnya bahawa ayahnya berwasiat apabila beliau disemadikan agar dibacakan awal dan penutup surah Al Baqarah..Ayahnya berkata,aku mendengar bahawa Ibnu Umar r.a berwasiat sedemikian..Selepas dari itu imam Ahmad berkata”pergi kepada lelaki tersebut dan katakan kepadanya bahawa al Quran boleh dibaca di kubur”..

Adapun berkenaan dengan sanad cerita ini,al Haitami berkata,”At Tabrani meriwayatkan di dalam mu’jam al kabir dengan berkata,”perawi perawinya adalah siqah”. Imam Nawawi menyatakan sanad cerita adalah hasan.Berkata al Hafiz di dalam amali al Azkar ,”ini adalah hadis mauquf dan ia adalah hasan.”

Para pengikut imam Ahmad bin Hanbal yg mengarang di dalam mazhab imam Hanbal lebih mengetahui tentang riwayat riwayat mengenai imam Ahmad daripada orang lain.Kesemua mereka menukilkan daripada imam Ahmad bahawa beliau berpendapat membaca al Quran di kubur adalah harus,dan penarikan imam Ahmad terhdap larangan membaca Al Quran dikubur berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh al Khalal.Kesemua ulama ini,kebenaran adalah bersama mereka.Imam Mubsyir adalah siqah dan Abdul Rahman bin al Ala’ perawi yg siqah seperti mana disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab al siqat..

2.Imam Yahya bin Ma’in pakar ilmu jarhi wa Ta’dil berpendapat bahawa membaca Al Quran di kubur adalah harus dan pendapat ini sama dengan mazhab Ahmad dan sama dengan hujah mereka. Berkata Abbas al Dauri:”Aku bertanya Yahya bin Ma’in hukum membaca Al Quran di kubur,kemudian beliau berkata Mubsyir bin ismail al Halabi meriwayatkan kepada aku daripada Abdul Rahman bin al Ala’ bin al lajlaj daripada ayahnya bahawa beliau berkata kepada anak anaknya:”apabila kamu masukkan aku kedalam kubur dan meletakkan aku di liang lahad maka ucapkanlah BISMILLAHI WA ‘ALA SUNNATI RASULILLAH kemudian tinggikan sedikit tanah di atas kubur itu,kemudian bacalah di kepalaku permulaan surah al Baqarah dan ayat penutupnya,sesungguhnya aku telah mendapati Ibnu Umar menyatakan perkara itu digalakkan(rujuk:Tarikh Yahya bin Ma’in melalui riwayat al Dauri jilid 2 m\s 4,5)..

3.Nabi kita bersabda(ertinya):

اقرأوا على موتاكم يس

“Bacalah kepada mereka yang mati surah Yasin”

Berkata imam as suyuti di dalam syarh al sudur bahawa imam Qurtubi berkata mengenai hadis di atas,ia mungkin bermaksud ke atas mayat ketika matinya(nazak) atau ia juga bermaksud ketika di kubur(setelah mati)..Kemudian imam as suyuti bekata,”Makna yang pertama bacaan ke atas mayat ketika kematian adalah pendapat jumhur Ulama(majoriti Ulama2 4 mazhab berpandangan mustahab membaca yasin kpd org yg sedang nazak.Ini jg dipegang oleh sebahagian Ulama aliran salafi) seperti disebutkan di awal kitab.

Makna yang kedua ketika di kubur adalah pendapat Ibnu Abdul Wahid al Maqdisi di juzuk yang disebutkan tadi.

Pendapat bahawa hadis memberi erti kepada kedua dua makna merupakan pendapat al muhib at Tabari(boleh baca ketika nazak dan setelah mati)

Ibnu Muflih berkata di dalam kitab al furu’:”sebahagian daripada Ulama yang membolehkan membaca al Quran di kubur berhujah dengan hadis ini”.. Berkata Ibnu Hajar al Haitami:”Ibnu Rif’ah berpegang kepada makna yang zahir bergitu juga dengan Zarkasyi berkata tidaklah begitu jauh atau pelik pendapat yang menggunakan lafaz pada hakikat dan majaz bahawa sunnat membaca di dalam kedua dua keadaan(ketika nazak dan ketika sesudah mati)(rujuk”al fatawa jilid 2 m\s 27)

Berkenaan dengan hadis ini,para Ulama khilaf tentang statusnya..Ada dikalangan ahli hadis seperti Ibnu Hibban yang mensohihkan dan ramai juga dikalangan ahli hadis seperti syeikh al Bani yang mendhoifkannya..

Kata Syeikh Ibnu Utsaimin:

bagi mereka yang mengatakan status hadith ini sahih,maka membaca surah Yasin adalah sunnah,dan bagi mereka yang mengatakan status hadith ini lemah (dhaif),maka perbuatan tersebut bukan sunnah (Fatawa Ibn Utsaimin)

Terdapat juga dikalangan Ulama  yang berpandangan membaca yasin kepada orang nazak itu mustahab(digalakkan),tetapi membaca setelah mati itu adalah bid’ah..

4. Nabi SAW telah menyembahyangkan jenazah di atas kubur seperti yang diriwayatkan oleh Hadis Bukhari dan muslim dan kitab kitab Hadis yang lain…Sudah diketahui bahawa solat jenazah merangkumi zikir,membaca al Quran dan doa….

Kaedah menyebutkan:”Apabila dibolehkan keseluruhan,dibolehkan sebahagian darinya”..

5.Dari Ibnu Abbas bahawa pada suatu ketika Nabi SAW lalu di hadapan dua kubur kemudian Baginda bersabda(ertinya)”sesungguhnya penghuni kedua dua kubur ini diseksa,tidaklah mereka diseksa disebabkan dosa dosa yang besar,adapun salah seorang daripada mereka suka mengadu domba(batu api),dan seorang lagi tidak betul betul menyucikan air kencingnya”.

Nabi mengambil pelepah tamar yang masih lembab dan Nabi SAW mencacakkan ke atas kedua dua kubur tersebut lalu bersabda yang maksudnya: “Mudah mudahan diringankan siksaan kedua dua penghuni kubur tersebut selama kedua dua kayu itu belum kering..

Berkata imam al Khathabi:Hadis ini menunjukkan disunatkan membaca al Quran di kubur.ini kerana sekiranya tasbih dari pokok di harapkan faedahnya,maka membaca al Quran lebih baik daripada pokok dari sudut penerimaan dan berkatnya.

Berkata Ibnu al Mulaqqan:Para ulama menyatakan sunat membaca Al Quran di kubur seperti dinukilkan oleh imam Nawawi daripada para Ulama berdasarkan hadis ini.Ini kerana,kalaulah duharapkan keringanan ke atas mayat dengan tasbih dari kayu pokok maka Al Quran lebih aula(utama) dan afdal.. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan menyatakan bahawa Hafs bin Ghiyath meriwayatkan kepada aku daripada al mujalid daripada al Sya’bi bahawa beliau bekata:”Adalah golongan Ansar membaca surah al Baqarah di disisi mayat” Dan Khalal berkata:”Adalah golongan Ansar,apabila mati seorang daripada mereka,mereka pergi membaca Quran di kuburnya”.(rujuk:Ibnu Abi Syaibah dalam al musannif dan al khallal dalam al amru bil ma’ruf wan nahyu ‘anil munkar m\s 126).

Imam Al-Qurtubi didalam kitabnya yang bertajuk “Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran” atau dikenali sebagai “Tafsir Al-Qurtubi”. Menyebutkan dibolehkan membaca al Quran dikubur dan beliau juga bukan sekadar menyatakan bahawa perbuatan itu boleh diamalkan bahkan disebutkannya lagi :

اذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن

Maksudnya;

“Apabila di ringankan (azab) daripada mereka dengan pokok-pokok, maka bagaimana dengan bacaan Al-Quran dari lelaki yang mukmin?

Firman Allah:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Maksudnya;

“langit Yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk Yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih Dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka.Sesungguhnya ia adalah Maha penyabar, lagi Maha Pengampun”

PANDANGAN MAZHAB:-

Mazhab Hanafi:Didalam kitab fatwa hindiah”Disunatkan apabila ditanam mayat,beberapa orang duduk di tepi kubur membaca ayat Al Quran dan berdoa kepada simati beberapa ketika sekadar tempoh seorang yang menyembelih dan membahagikan daging binatang sembelihan” Di dalam kitab Radd al muhtar:”Tidak makruh duduk di kubur membaca al Quran dalam pendapat yang terpilih”.

Mazhab Maliki:Di dalam kitab Nawazil Sughra yang dikarang oleh al mahdi al wazzani al maliki menyebutkan:”Adapun membaca Al Quran di kubur,Ibnu Rusyd di dalam ajwibah,Ibnul Arabi di dalam ahkam al Quran,al Qurtubi di dalam at tazkirah menyatakan bahawa si mayat mendapat manfaat hasil daripada bacaan tersebut sama ada Al Quran dibaca di rumah atau di perkuburan”

Berkata imam Malik bacaan di kubur makruh..

Mazhab Syafie: Dalam kitab majmuk bagi imam Nawawi

“Disunnatkan bagi orang yang menziarahi kubur bahawa membaca apa-apa yang mudah dari al-Quran dan mendoakan untuk mereka (yang mati) selepas bacaan (al-Quran). Telah menashkan oleh Imam Syafie padanya..Ashhab(ulama2 mazhab syafie)juga telah sependapat..

Katanya lagi(Imam Syafie) ditempat yang lain “Jika mengkhatamkan bacaan al-Quran oleh mereka (yang hidup) di kubur lebihlah afdhalnya” (halaman 311, juzuk 5, cetakan Dar al-Fikr)

Dalam Nihyah al Muhtaj menyebutkan:”Disunatkan membaca Al Quran dan berdoa setelah selesai membacanya.Sesungguhnya ia memberi manfaat kepada si mayat dan doa selepas membaca Al Quran lebih cepat dimakbulkan. “

Dalam Feqh Mahanji juga disebutkan sunat membaca al Quran bagi orang yang menziarahi kubur..

PERHATIAN!!!

Berkata imam Ibnu Taimiah di dalam Iqtida’..”Tidak ada kalam daripada imam syafie dalam masalah ini(bacaan al Quran di kubur).Ini kerana disisi Imam Syafie perkara ini adalah bidaah”

JAWAB:Sesungguhnya Ibnu Taimiah telah tersilap ke atas imam syafie di atas penafian tersebut dan menyatakan apa yang tidak dikatakan oleh imam Syafie” (Dr umar Abdullah Kamil)

Wallahu a’lam..

 

jobs from - my.neuvoo.com
search terms:
hukum baca quran di kubur,hukum baca yasin di kubur,baca yasin di kubur,hukum baca yassin di kubur,hukum membaca yasin di kubur,hukum baca quran atas kubur,Dalil baca alquran di kuburan,hukum baca yasin di kuburan,baca yasin dikubur,dalil baca alquran di kubur,baca alquran atas kubur,dalil yang membolehkan sholat dikubur,hukum baca al-quran atas kubur,hukum baca quran dikubur,baca quran di kubur,bolehkah baca quran di kuburan,hukum baca yasin atas kubur,mengaji di kubur,solat dan berdoa di kubur,membaca al quran di kubur,mengaji dikubur,membaca surah alquaran keatas mayait,membaca alquran di kuburan,membaca alquran dikubur,membaca yasin di kubur,membaca yasin atas kubur,Membaca yaasin di makam,membaca surah yasin di kuburan,membaca surah albaqarah ketika pulang fari kubur,Membaca al quran ?? atas kubur,mengaji di kuburan,yang membolehkan yasin,larangan mengaji di kuburan,mengaji kubur,siksa kubur mengikut mahzab,hukum membaca yasin di kuburan,dalil baca quran di kuburan,hukum membaca yasin di kuburan menurut imam syafi i,dalil ngaji di kuburan,dalil tentang bacaan diatas kubur,Hukum membaca yasin dikubur,dalil baca quran dikubur,baca quran di kuburan,hukum membaca al quran di makam,baca yassin di kubur,hadits yang membolehkan tunggu kubur baca alqur an,Dalil membaca alquran dikuburan,dalil baca quran disisi kubur,Hadits bukhori tntng baca qur an di kuburan,hukum membaca al quran di kuburan,hukum membaca quran di kuburan,hukum membaca surah yasin di atas kubur,bacaan tabari atau aukala,dalil mengaji di kuburan,hukum membaca al quran atas kubur,hukum membaca alquran di kubur,hukum ngaji kubur,hukum baca surat yasin dan tahlil di makam kuburan,hadis membaca al quran,Hukum ngaji dikubur menurut imam an nawawi,cara membaca yasin di kuburan,doa selepas baca yasin di kuburan,hukum baca yasin dikubur,apa hukum ikut mp3 baca yasin,imam safiin membolehkan menghatamkan quran di kuburan,hukum baca yasin d kubur,hadis nabi membaca yasin di kubur,hukum baca surah yasin di kubur,hukum mengaji dikuburan,baca alquran dikubur,dalil yang berhubungan mengaji kubur,hukum buat tahlil di tanah pekuburan,hadis sohih nabi saw solat di baca quran di kubur,Apakah hukum mengaji al quraan diatas kubur untuk si mati,hukum bacaan al quran pada yang nazak,doa selepas baca yasin di kubur,hadits tentang membaca yasin di kuburan,hadits ttg baca alqur\an dikubur,hukum baca al quran atas kubur,haram membaca quran dikubur,hukum baca al quran di kuburan,hukum baca quaran atas kubur,hadis larangan membaca al quran perkuburan,hukum baca alquran di kubur,hukum baca alquran d kubur,hukum baca alquaran di kubur,hukum baca al quran di kubur,hadits tentang baca quran di makam,hadits tentang anjuran membaca al aquran dirumah dan hukum membaca al quran dikuburan menurut sunah,hadis sohih bacaan yassin di kubur,hadis sohih bacaan yasin di kubur,hadis sohih baca quran di kubur,hadis sahih tentang bca alquran dkuburan,hadis sahih bacaan yassin di tanah pekuburan,hadis mengaji diatas kuburan bukhari muslim,hadis mendoakan org yg mati di kubur lebih afdal,hadis larangan menbaca Al-Quran dikubur,hadis imam nawawi di kubur,hadis hukum mengaji,hadis dalil quran tntng solat,hadis boleh membaca quran dikuburan,hadis berkaitan dengan membaca al-quran ketika menziarahi kubur,hadis berkaitan dengan baca quran dikubur,hadis bacaan quran atas kubur,hadis baca wursn di kuburan,hadis baca alquran dikuburan,hadis tentang anjuran membaca al quran di kubur,hadis tentang mengaji di kubur,hadits shahih tentang membaca al quran di kuburan,hadits membaca quran di sisi kubur,Hadits Larangan membaca yassin atau al quran dikuburan,hadits larangan membaca alquran di kuburan,hadits bukhari muslim tentang membaca alquran di kuburan,hadith tentang bacaan al quran di atas qubur,hadith baca quran di kubur,hadith baca quran atas kubur,hadist yg memperbolehkan ngaji yasin di mkam,hadist yang menyatakan boleh menziarahi kuburan dengan membaca surah yasin,hadist yang membolehkan baca yasin,hadist tentang larangan membaca al quran di atas makam,hadist tentang khatam al quran di kuburan,hadist nabi tentang anjuran membaca yasin dikuburan,hadist dhaif anjuran membaca alquran d kuburan,hadis2 sohih tentang bcaan al quran di kuburan,hadis yg membolehkan baca al quran di kubur,hadis atau firman tentang larangan membaca alquran di kubur,hukum baca quran di atas kubur,hukum baca yassin kt kubur,Hukum mengaji diatas kuburan,hukum mengaji di kuburan menurut islam,hukum mengaji di kuburan dalam al quran,hukum mengaji di kubur melalui telefon,hukum mengaji di kubur,Hukum mengaji di atas kuburan,hukum mengaji di atas kubur,Hukum mengaji d kubur menurut ahli sunnah,hukum mengaji atas kubur,hukum mengaji,hukum memebaca quran di kuburan,hukum membaca yassin di tempat kuburan imam syafie,hukum membaca yassin di tempat kuburan,hukum membaca yasin ketika menziarahi makam,hukum membaca yasin di perkuburan,hukum mengaji kubur untuk si mati,Hukum mengaji Quran diatas kubur,hukum ngaji dalam kuburan,imam nawawi membolehkan baca quran si kuburan,imam ahmad membaca al qur\an di kuburan,hukun membaca al quran dan surah yassin mengikut mazhab syafie,Hukumziarah dan ngaji di kuburan,hukumnya al quran dibaca di makam,HukumMembaca tahlil dan yasin di makam,hukumbaca yasin dan ayat alkuran dimakam,hukum yassin kubur,hukum tahlil di atas kubur,hukum quran solar,hukum perempuan baca alquran di kubur,hukum org baca alquran d kubur,hukum ngaji quran dikuburan,hukum ngaji di makam,hukum ngaji di atas kubur,hukum membaca yasin di kuburan menurut imam syafi\i,hukum membaca yasin di kuburan menurut imam syafii,Hukum membaca al quran di kuburan menurut 4 imam mazhab,hukum membaca al quran di atas kubur,hukum membaca al quran di atas,hukum mem baca alqurtamn diklubur,hukum meletakkan mp3 bacaan yaasin di atas kubur,hukum meletakkan al quran di tepi kubur,hukum meletak ayat quran di kubur,Hukum islam baca Al_quran di kuburan,hukum duduk atas kubur atau baca yasiin,hukum berdoa dan membaca yasin dikuburan,hukum bca yasin di kubur,hukum bacaan yasin dikubur,hukum bacaan quran di atas kubur,hukum bacaan al quran di atas kubur,hukum baca yassin atas kubur,hukum membaca al quran dikubur,hukum membaca al quran pada mayat bersama imam syafie,hukum membaca alkuran ddpan jenazah dan kuburan,ada kah harus baca alquraan atas kubur,hukum membaca yasin di kubur mengikut 4 mahzab,hukum membaca yasin dan tahlil di kuburan,hukum membaca tahlil dan yassin di kuburan,hukum membaca surah yasin semasa menziarahi kubur,hukum membaca surah yasin pada orang nazak,hukum membaca surah Yasin ketika menziarahi kubur,Hukum membaca quran di kubur,hukum membaca quran atas kubur,hukum membaca quaran atas kubur,hukum membaca doa di kubur,hukum membaca alquran ditempat kematian,hukum membaca alquran dikubur,hukum membaca alquran di kuburan,Hukum membaca alquran di atas kubur,hukum baca yasin di makam,boleh tak baca yassin dikubur,baca yassin di kubur hukum,baca yassin atas kubur,baca yasin dikuburan,baca yasin di tepi kubur,baca yasin di makam,baca yasin di atas kubur,baca surah yassin di kubur,baca surah yasin d kubur,baca surah al baqara selepas solat jenazah dalil,baca quran dikuburan,Baca Quran di qubur,baca quran di kuburan dhoif,baca quran di kuburan 4 mazhab,baca quran di kubur imam nawawi,baca quran atas kubur,baca qur an di kubur,baca ketika dikubur,baca yassin dikubur,bacaalqurandikuburan,boleh kah bertahlil di perkuburan,boleh baca quran di kubur,bidaah siksa kubur,berdosakah kita baca yassin di kubur,bacahan dan tasbih yang boleh di bacakan kepada simati di kuburan,bacaan yasin di pengebumian,bacaan yasin apabila dikubur,bacaan yasin,bacaan surah ketika di kuburan,bacaan surah diatas kubur,bacaan surah di kubur,bacaan quran semasa kematian,bacaan ngaji kubur,bacaan doa untuk mengaji d makam,bacaan di kubur semasa kematian,bacaan alquran di kubur hadis at tabrani,bacaan al baqarah dikubur,baca dalil,baca alquran dikuburan,apa hukum nya orang baca yasin di makam,apa hukum mengaji yasin di kubur,apa hukum mengaji di kuburan,apa hukum membaca yasin di,Apa hukum membaca tahlil dan yasin di atas kuburan,apa hukum duduk di atas kubur untuk baca yasin,apa hukum baca al quran atas kubur,apa hasil mengaji di kuburan,apa gunanya baca yassin untuk ahli kubur,apa dalil yang membolehkan arang tunggu kubur membaca quran setelah dikubur,apa betul dilarang membaca yasin dikuburan,anjuran membaca quran dikuburan,al quran dikubur,ahlisunah waljamaah tentAng baca yasiin di atas kubur,adakah hadist yang memperbolehkan baca yasin di makam,adakah dalil membaca alquran dikubur,adakah boleh membaca yasin di kubur,apa hukumnya menbaca ayat alkuran di atas makam,Apa hukumnya mengaji di kuburan atau makam,baca alquran di kuburan,baca alquran d kubur mazhab safii,ayat yg d baca ketika meletak tanah d kuburan,ayat yang di baca di kubur,ayat al-quran pada dapur kubur,ape yang di baca di kubur,apakah pandangan dalam mazhab imam as syafie tentang membaca alqur an di tana perkuburan,apakah membaca al quran dikubur diperbolehkan,apakah kita boleh ngaji dikuburan,Apakah istri yg dalam idah talak 1boleh serumah,apakah hukum wanita membaca yasin di kubur,apakah boleh membaca al quran di kuburan,Apakah anjuran baca tahlil dan yasin di atas kubur,Apa yang dulu dibaca di kubur? surah yassin? tahlil?,apa kah boleh membaca yassin dikubur,apa ka quran boleh dibaca di atas kubur,Apa hukumnya orang membaca yasin dikubur,adakah ada hadis membaca quran di kubur,Bolehkah baca yassin dikubur,firman Allah yg mengharuskan mayat di bacakan al-quran,dalil yg membolehkan baca al quran di kubut,dalil yg melarabgvbaca yasin di kuburan,Dalil yang membolehkan membada alquran di kuburan atau kirim doa,dalil yang membolehkan berdoa dikuburan,Dalil yang membolehkan baca alqur\an dikuburan,dalil yang melarang membaca alquran di atas kubur,dalil tidak boleh baca quran dikuburan,dalil tentang mengaji dikubun,dalil tentang berdoa dikubur,dalil of maliki majhab quran and hadis,dalil ngaji dikuburan,dalil mengaji tujuh,dalil mengaji dikubur,dalil membolehkan mebaca yasin di alquran,dalil membolehkan baca yasin pada simati,dalil membaca quran dikubur,dalil membaca quran di kuburan,Dalil yg membolehkan berdoa dan membaca Al quran dikuburan,dalil-dalil tentang membaca alquran di atas kuburan,erti surah selapas melawat jenazah,duduk disis kubur hadis,dr rozaimi baca quran di kubur,doa yang wajib dibaca ketika menziarahi kubur mengikut mazhab imam syafie,doa selepas membaca al quran dari surah apa,doa sebelum mengaji di makam,doa ngaji kubur,doa nabi d kubur jadith,Doa mengaji di kuburan,doa kubur selepas baca yasin,doa ketika mengaji di makam,dlil boleh membaca al qur an dikubur,di larang baca alquran ats kubur,di kubur tak boleh baca yaasin,dasar mengaji di atas kubur,dalill atau hadis yang membolehkan baca alquan di kuburan,dalilbaca quran dikubur,dalil membaca alquran setelah mayat dikuburkan,dalil membaca alquran di kuburan,dalil al hadis mengenai larangan mwembaca al q,dalil 7 bacaan alquran,dalel pulang mengaji,cara membaca yasin dikubur,cara membaca yasiin di kubur,cara bacayasin di kubur,cara baca Yassin untuk kubur,cara baca selapas kuccing di kubur,cara baca Alquran selama ngaji kubur,bolehkah perempuan baca yasin dikubur,bolehkah ngaji yasin di makam,bolehkah membaca yasin dikuburan,bolehkah membaca yasin di kubur?,Bolehkah membaca yasin di kubur,bolehkah membaca yasin dan tahlil di kuburan ramai-ramai,Bolehkah membaca Quran dikuburan,bolehkah membaca quran di kuburan,dalil al hadis mengenai membaca alquran dikubur,dalil al quran tentang solat jenazah,dalil membaca al quran di atas kubur,dalil larangan baca yasin di kuburan,dalil junjung al quran selepas baca,dalil dalil mengaji diatas kuburan,dalil dalil harusnya membaca al quraan dikubur,dalil boleh membaca alquran di kubur,dalil boleh baca alquran di kubur,dalil bca alquran dkburan,dalil baca surah yasin dikubur,dalil baca quran di rumah,dalil baca quran di,dalil baca quran atas kubur,Dalil Baca Doa Depan Kubur,Dalil baca alquran dikubur,dalil baca alquran d makam,dalil baca al quran dikuburan,dalil baca al quran di kuburan,bolehkah membaca alquran di kuburan,orang perempuan tahlil di kubur,ngaji kubur,ngaji kubur haram,ngaos di makam dalilnya,padangan aswaja Ttg membaca Alquran Dikubur,pendapat tentang bacaan mp3 yasin di kubur,pendapat imam mazhab tentang baca Quran di kuburan,pendapat imam as syafie baca yassin d pejabat,orang membaca al quran di dalam kubur,ngaji di mkom,sunat khatam quran di kuburan imam nawawi,persoalan membaca Al quran di kubur,zikir dan membaca alquran dalam kubur,www hukum membaca al quran di kuburan,www hukum baca alquran dikuburan,ulama yang memboleh baca di alquran di kuburan,tempahan baca quran di kubur,tekateki orang membaca yassin dikubur berdosaka,takhrij hadis membaca alquran dikubur,surah yg wajib d baca dkubur,Surah yang di baca ketika kematian,surah yang afdal ketika menziarahi kubur,Surah di kubur,surah al quran Allah melarang membaca al quran diatas kubur,status hadis baca quran di kubur,www apa hukum baca surah yasin dan doa d kuburan,sabda nabi melarang baca quran dikuburan,riwayat ibnu abas baca quran di kubur,zikir dikuburan,ngaji di makam,ngaji d kuburan,membaca al quran di kuburan bolehkah,membaca al quran di kubur#spf=1,membaca al quran di kubur setelah kematian,membaca al quran di atas kubur,meletakkan alat tasbih di kuburan,makna mimpi membaca al quran di tepi kubur,Larangan mengaji di kuburan adakah dalilinya ?,larangan membaca alquran di kuburan,larangan duduk di atas kubur dr rozaimi,larangan baca yasin di kubur,larangan baca quran di kuburan,kubur imam shafie,kisah ulama baca quran di liang,jawapan aswaja dalil yang mengharuskan membaca al quraan di kubur,membaca al quran dikubur,membaca al-quran di pinggir kuburan menurut islam,Mnziarahi kuburn blh kita bca surat yasin,mengaji quran di kubur,mengaji diperkuburan,mengaji di tanah perkuburan,mengaji alquran dikuburan menurut islam,membaca yassin ketika menziarah kubur,membaca yasin tapi tidak khatam alkuraan,membaca yasin di makam,membaca yasin di kuburan,MEMBACA QURAN DIQUBUR,membaca quran di tepi tempat mati,membaca quran di makam,membaca quran di kubur,membaca alquraan d kubur,imam syafie hukum membaca quran di kubur

Apa Komen Anda

1 comment… add one

Leave a Comment