Dalil-Dalil Yang Membolehkan Membaca Al Quran Di Kubur

jpg

1.Diriwayatkan dari imam Ahmad bin Hanbal bahawa beliau berkata”Membaca al Quran di kubur adalah bidaah’.Kemudian beliau menarik balik fatwanya daripada menyatakan ia adalah bidaah..

Sekumpulan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan pada suatu ketika beliau melarang seorang buta membaca Al Quran di kubur.Imam Ahmad berkata kepadanya”sesungguhnya membaca Al Quran dikubur adalah bidaah.”Kemudian Muhammad bin Qudamah al Jauhari berkata kepada imam Ahmad”apa pendapat Tuan tentang Mubsyir al Halabi?Imam Ahmad menjawab”Beliau seorang yang siqah”Kemudian Muhammad berkata”sesungguhnya Mubsyir meriwayatkan kepada aku athar daripada Abdul Rahman bin al ‘ala bin al Lajlaj daripada ayahnya bahawa ayahnya berwasiat apabila beliau disemadikan agar dibacakan awal dan penutup surah Al Baqarah..Ayahnya berkata,aku mendengar bahawa Ibnu Umar r.a berwasiat sedemikian..Selepas dari itu imam Ahmad berkata”pergi kepada lelaki tersebut dan katakan kepadanya bahawa al Quran boleh dibaca di kubur”..

Adapun berkenaan dengan sanad cerita ini,al Haitami berkata,”At Tabrani meriwayatkan di dalam mu’jam al kabir dengan berkata,”perawi perawinya adalah siqah”. Imam Nawawi menyatakan sanad cerita adalah hasan.Berkata al Hafiz di dalam amali al Azkar ,”ini adalah hadis mauquf dan ia adalah hasan.”

Para pengikut imam Ahmad bin Hanbal yg mengarang di dalam mazhab imam Hanbal lebih mengetahui tentang riwayat riwayat mengenai imam Ahmad daripada orang lain.Kesemua mereka menukilkan daripada imam Ahmad bahawa beliau berpendapat membaca al Quran di kubur adalah harus,dan penarikan imam Ahmad terhdap larangan membaca Al Quran dikubur berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh al Khalal.Kesemua ulama ini,kebenaran adalah bersama mereka.Imam Mubsyir adalah siqah dan Abdul Rahman bin al Ala’ perawi yg siqah seperti mana disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab al siqat..

2.Imam Yahya bin Ma’in pakar ilmu jarhi wa Ta’dil berpendapat bahawa membaca Al Quran di kubur adalah harus dan pendapat ini sama dengan mazhab Ahmad dan sama dengan hujah mereka. Berkata Abbas al Dauri:”Aku bertanya Yahya bin Ma’in hukum membaca Al Quran di kubur,kemudian beliau berkata Mubsyir bin ismail al Halabi meriwayatkan kepada aku daripada Abdul Rahman bin al Ala’ bin al lajlaj daripada ayahnya bahawa beliau berkata kepada anak anaknya:”apabila kamu masukkan aku kedalam kubur dan meletakkan aku di liang lahad maka ucapkanlah BISMILLAHI WA ‘ALA SUNNATI RASULILLAH kemudian tinggikan sedikit tanah di atas kubur itu,kemudian bacalah di kepalaku permulaan surah al Baqarah dan ayat penutupnya,sesungguhnya aku telah mendapati Ibnu Umar menyatakan perkara itu digalakkan(rujuk:Tarikh Yahya bin Ma’in melalui riwayat al Dauri jilid 2 m\s 4,5)..

3.Nabi kita bersabda(ertinya):

اقرأوا على موتاكم يس

“Bacalah kepada mereka yang mati surah Yasin”

Berkata imam as suyuti di dalam syarh al sudur bahawa imam Qurtubi berkata mengenai hadis di atas,ia mungkin bermaksud ke atas mayat ketika matinya(nazak) atau ia juga bermaksud ketika di kubur(setelah mati)..Kemudian imam as suyuti bekata,”Makna yang pertama bacaan ke atas mayat ketika kematian adalah pendapat jumhur Ulama(majoriti Ulama2 4 mazhab berpandangan mustahab membaca yasin kpd org yg sedang nazak.Ini jg dipegang oleh sebahagian Ulama aliran salafi) seperti disebutkan di awal kitab.

Makna yang kedua ketika di kubur adalah pendapat Ibnu Abdul Wahid al Maqdisi di juzuk yang disebutkan tadi.

Pendapat bahawa hadis memberi erti kepada kedua dua makna merupakan pendapat al muhib at Tabari(boleh baca ketika nazak dan setelah mati)

Ibnu Muflih berkata di dalam kitab al furu’:”sebahagian daripada Ulama yang membolehkan membaca al Quran di kubur berhujah dengan hadis ini”.. Berkata Ibnu Hajar al Haitami:”Ibnu Rif’ah berpegang kepada makna yang zahir bergitu juga dengan Zarkasyi berkata tidaklah begitu jauh atau pelik pendapat yang menggunakan lafaz pada hakikat dan majaz bahawa sunnat membaca di dalam kedua dua keadaan(ketika nazak dan ketika sesudah mati)(rujuk”al fatawa jilid 2 m\s 27)

Berkenaan dengan hadis ini,para Ulama khilaf tentang statusnya..Ada dikalangan ahli hadis seperti Ibnu Hibban yang mensohihkan dan ramai juga dikalangan ahli hadis seperti syeikh al Bani yang mendhoifkannya..

Kata Syeikh Ibnu Utsaimin:

bagi mereka yang mengatakan status hadith ini sahih,maka membaca surah Yasin adalah sunnah,dan bagi mereka yang mengatakan status hadith ini lemah (dhaif),maka perbuatan tersebut bukan sunnah (Fatawa Ibn Utsaimin)

Terdapat juga dikalangan Ulama  yang berpandangan membaca yasin kepada orang nazak itu mustahab(digalakkan),tetapi membaca setelah mati itu adalah bid’ah..

4. Nabi SAW telah menyembahyangkan jenazah di atas kubur seperti yang diriwayatkan oleh Hadis Bukhari dan muslim dan kitab kitab Hadis yang lain…Sudah diketahui bahawa solat jenazah merangkumi zikir,membaca al Quran dan doa….

Kaedah menyebutkan:”Apabila dibolehkan keseluruhan,dibolehkan sebahagian darinya”..

5.Dari Ibnu Abbas bahawa pada suatu ketika Nabi SAW lalu di hadapan dua kubur kemudian Baginda bersabda(ertinya)”sesungguhnya penghuni kedua dua kubur ini diseksa,tidaklah mereka diseksa disebabkan dosa dosa yang besar,adapun salah seorang daripada mereka suka mengadu domba(batu api),dan seorang lagi tidak betul betul menyucikan air kencingnya”.

Nabi mengambil pelepah tamar yang masih lembab dan Nabi SAW mencacakkan ke atas kedua dua kubur tersebut lalu bersabda yang maksudnya: “Mudah mudahan diringankan siksaan kedua dua penghuni kubur tersebut selama kedua dua kayu itu belum kering..

Berkata imam al Khathabi:Hadis ini menunjukkan disunatkan membaca al Quran di kubur.ini kerana sekiranya tasbih dari pokok di harapkan faedahnya,maka membaca al Quran lebih baik daripada pokok dari sudut penerimaan dan berkatnya.

Berkata Ibnu al Mulaqqan:Para ulama menyatakan sunat membaca Al Quran di kubur seperti dinukilkan oleh imam Nawawi daripada para Ulama berdasarkan hadis ini.Ini kerana,kalaulah duharapkan keringanan ke atas mayat dengan tasbih dari kayu pokok maka Al Quran lebih aula(utama) dan afdal.. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan menyatakan bahawa Hafs bin Ghiyath meriwayatkan kepada aku daripada al mujalid daripada al Sya’bi bahawa beliau bekata:”Adalah golongan Ansar membaca surah al Baqarah di disisi mayat” Dan Khalal berkata:”Adalah golongan Ansar,apabila mati seorang daripada mereka,mereka pergi membaca Quran di kuburnya”.(rujuk:Ibnu Abi Syaibah dalam al musannif dan al khallal dalam al amru bil ma’ruf wan nahyu ‘anil munkar m\s 126).

Imam Al-Qurtubi didalam kitabnya yang bertajuk “Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran” atau dikenali sebagai “Tafsir Al-Qurtubi”. Menyebutkan dibolehkan membaca al Quran dikubur dan beliau juga bukan sekadar menyatakan bahawa perbuatan itu boleh diamalkan bahkan disebutkannya lagi :

اذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن

Maksudnya;

“Apabila di ringankan (azab) daripada mereka dengan pokok-pokok, maka bagaimana dengan bacaan Al-Quran dari lelaki yang mukmin?

Firman Allah:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Maksudnya;

“langit Yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk Yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih Dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka.Sesungguhnya ia adalah Maha penyabar, lagi Maha Pengampun”

PANDANGAN MAZHAB:-

Mazhab Hanafi:Didalam kitab fatwa hindiah”Disunatkan apabila ditanam mayat,beberapa orang duduk di tepi kubur membaca ayat Al Quran dan berdoa kepada simati beberapa ketika sekadar tempoh seorang yang menyembelih dan membahagikan daging binatang sembelihan” Di dalam kitab Radd al muhtar:”Tidak makruh duduk di kubur membaca al Quran dalam pendapat yang terpilih”.

Mazhab Maliki:Di dalam kitab Nawazil Sughra yang dikarang oleh al mahdi al wazzani al maliki menyebutkan:”Adapun membaca Al Quran di kubur,Ibnu Rusyd di dalam ajwibah,Ibnul Arabi di dalam ahkam al Quran,al Qurtubi di dalam at tazkirah menyatakan bahawa si mayat mendapat manfaat hasil daripada bacaan tersebut sama ada Al Quran dibaca di rumah atau di perkuburan”

Berkata imam Malik bacaan di kubur makruh..

Mazhab Syafie: Dalam kitab majmuk bagi imam Nawawi

“Disunnatkan bagi orang yang menziarahi kubur bahawa membaca apa-apa yang mudah dari al-Quran dan mendoakan untuk mereka (yang mati) selepas bacaan (al-Quran). Telah menashkan oleh Imam Syafie padanya..Ashhab(ulama2 mazhab syafie)juga telah sependapat..

Katanya lagi(Imam Syafie) ditempat yang lain “Jika mengkhatamkan bacaan al-Quran oleh mereka (yang hidup) di kubur lebihlah afdhalnya” (halaman 311, juzuk 5, cetakan Dar al-Fikr)

Dalam Nihyah al Muhtaj menyebutkan:”Disunatkan membaca Al Quran dan berdoa setelah selesai membacanya.Sesungguhnya ia memberi manfaat kepada si mayat dan doa selepas membaca Al Quran lebih cepat dimakbulkan. “

Dalam Feqh Mahanji juga disebutkan sunat membaca al Quran bagi orang yang menziarahi kubur..

PERHATIAN!!!

Berkata imam Ibnu Taimiah di dalam Iqtida’..”Tidak ada kalam daripada imam syafie dalam masalah ini(bacaan al Quran di kubur).Ini kerana disisi Imam Syafie perkara ini adalah bidaah”

JAWAB:Sesungguhnya Ibnu Taimiah telah tersilap ke atas imam syafie di atas penafian tersebut dan menyatakan apa yang tidak dikatakan oleh imam Syafie” (Dr umar Abdullah Kamil)

Wallahu a’lam..

 

search terms:
hukum baca quran di kubur,hukum baca yasin di kubur,baca yasin di kubur,Dalil baca alquran di kuburan,hukum membaca yasin di kubur,hukum baca yasin di kuburan,hukum baca yassin di kubur,hukum baca quran atas kubur,baca alquran atas kubur,dalil yang membolehkan sholat dikubur,baca yasin dikubur,baca quran di kubur,dalil baca alquran di kubur,hukum baca quran dikubur,bolehkah baca yasin di kubur,bolehkah baca quran di kuburan,hukum baca al-quran atas kubur,hukum baca surah yasin di kubur,hukum baca yasin atas kubur,mengaji di kubur,membaca alquran dikubur,larangan membaca alquran di kuburan,solat dan berdoa di kubur,hukum ngaji kubur,membaca surah yasin di kuburan,membaca surah alquaran keatas mayait,membaca surah albaqarah ketika pulang fari kubur,mengaji dikubur,siksa kubur mengikut mahzab,membaca alquran di kuburan,Membaca al quran ?? atas kubur,membaca al quran di kubur,Membaca yaasin di makam,membaca yasin atas kubur,mengaji di kuburan,yang membolehkan yasin,mengaji kubur,imam safiin membolehkan menghatamkan quran di kuburan,larangan mengaji di kuburan,membaca yasin di kubur,hadits yang membolehkan tunggu kubur baca alqur an,hukum membaca al quran di makam,Hukum ngaji dikubur menurut imam an nawawi,baca quran di kuburan,hadis sohih nabi saw solat di baca quran di kubur,hukum bacaan al quran pada yang nazak,baca quran atas kubur,baca alquran dikubur,Dalil membaca alquran dikuburan,hukum membaca alquran di kubur,hukum membaca al quran atas kubur,cara membaca yasin di kuburan,hukum baca yasin dikubur,bacaan tabari atau aukala,dalil baca quran di kuburan,dalil baca quran dikubur,dalil baca quran disisi kubur,hukum buat tahlil di tanah pekuburan,baca yassin di kubur,hukum baca yasin d kubur,Hadits bukhori tntng baca qur an di kuburan,hukum membaca al quran di kuburan,hukum baca surat yasin dan tahlil di makam kuburan,dalil mengaji di kuburan,dalil tentang bacaan diatas kubur,dalil yang berhubungan mengaji kubur,Apakah hukum mengaji al quraan diatas kubur untuk si mati,doa selepas baca yasin di kubur,duduk di kaki sewaktu membaca alquran di kubur,hukum membaca yasin di kuburan,doa selepas baca yasin di kuburan,Hukum membaca yasin dikubur,hadis membaca al quran,hukum mengaji dikuburan,dalil ngaji di kuburan,hukum membaca surah yasin di atas kubur,apa hukum ikut mp3 baca yasin,hukum membaca quran di kuburan,hukum membaca yasin di kuburan menurut imam syafi i,hadis nabi membaca yasin di kubur,hadith baca quran di kubur,dr rozaimi baca quran di kubur,hadis baca wursn di kuburan,hadis baca alquran dikuburan,duduk disis kubur hadis,erti surah selapas melawat jenazah,firman Allah yg mengharuskan mayat di bacakan al-quran,doa selepas membaca al quran dari surah apa,doa yang wajib dibaca ketika menziarahi kubur mengikut mazhab imam syafie,hadits tentang baca quran di makam,doa ngaji kubur,hadits tentang anjuran membaca al aquran dirumah dan hukum membaca al quran dikuburan menurut sunah,hadits shahih tentang membaca al quran di kuburan,hadits membaca quran di sisi kubur,Hadits Larangan membaca yassin atau al quran dikuburan,doa sebelum mengaji di makam,hadits larangan membaca alquran di kuburan,hadits bukhari muslim tentang membaca alquran di kuburan,hadith tentang bacaan al quran di atas qubur,hadis tentang anjuran membaca al quran di kubur,hadis bacaan quran atas kubur,hadith baca quran atas kubur,hadis berkaitan dengan baca quran dikubur,hadis2 sohih tentang bcaan al quran di kuburan,hadis larangan membaca al quran perkuburan,hadis yg membolehkan membaca al quran di kuburan,hadis yg membolehkan baca al quran di kubur,hadis tibrani tentang baca alquran di kuburan,hadis larangan menbaca Al-Quran dikubur,hadis tentang mengaji di kubur,hadis mendoakan org yg mati di kubur lebih afdal,hadis sohih bacaan yassin di kubur,hadis mengaji diatas kuburan bukhari muslim,hadis sohih bacaan yasin di kubur,hadis sohih baca quran di kubur,hadist dhaif anjuran membaca alquran d kuburan,hadis atau firman tentang larangan membaca alquran di kubur,hadist yg memperbolehkan ngaji yasin di mkam,hadist yang menyatakan boleh menziarahi kuburan dengan membaca surah yasin,hadis berkaitan dengan membaca al-quran ketika menziarahi kubur,hadis boleh membaca quran dikuburan,hadist yang membolehkan baca yasin,hadis dalil quran tntng solat,hadis hukum mengaji,hadist tentang larangan membaca al quran di atas makam,hadist tentang khatam al quran di kuburan,hadis imam nawawi di kubur,hadis sahih bacaan yassin di tanah pekuburan,hadist nabi tentang anjuran membaca yasin dikuburan,hadis sahih tentang bca alquran dkuburan,hadits tentang membaca yasin di kuburan,hukum ngaji di makam,hukum membaca yasin ketika menziarahi makam,hukum baca quran di atas kubur,hukum membaca yasin di perkuburan,hukum membaca yasin di kuburan menurut imam syafi\i,hukum membaca yasin di kuburan menurut imam syafii,hukum membaca yasin di kubur mengikut 4 mahzab,hukum membaca yasin dan tahlil di kuburan,hukum membaca tahlil dan yassin di kuburan,hukum membaca surah yasin semasa menziarahi kubur,hukum membaca surah yasin pada orang nazak,hukum membaca surah Yasin ketika menziarahi kubur,Hukum membaca quran di kubur,hukum membaca quran atas kubur,hukum membaca quaran atas kubur,hukum membaca doa di kubur,hukum membaca yassin di tempat kuburan,hukum membaca yassin di tempat kuburan imam syafie,hukum ngaji di atas kubur,hukum ngaji dalam kuburan,Hukum mengaji Quran diatas kubur,hukum mengaji kubur untuk si mati,Hukum mengaji diatas kuburan,hukum mengaji di kuburan menurut islam,hukum mengaji di kuburan dalam al quran,hukum mengaji di kubur melalui telefon,hukum mengaji di kubur,Hukum mengaji di atas kuburan,hukum mengaji di atas kubur,Hukum mengaji d kubur menurut ahli sunnah,hukum mengaji atas kubur,hukum mengaji,hukum memebaca quran di kuburan,hukum membaca alquran ditempat kematian,hukum membaca alquran dikubur,hukum bacaan quran di atas kubur,hukum bacaan al quran di atas kubur,hukum baca yassin kt kubur,hukum baca yassin atas kubur,hukum baca yasin di makam,hukum baca yasin di kubur mazhab shafie,hukum meletak ayat quran di kubur,hukum baca quaran atas kubur,hukum baca alquran di kubur,hukum baca alquran d kubur,hukum baca alquaran di kubur,hukum baca al quran di kuburan,hukum baca al quran di kubur,hukum baca al quran atas kubur,haram membaca quran dikubur,hukum bacaan yasin dikubur,hukum bca yasin di kubur,hukum membaca alquran di kuburan,Hukum membaca alquran di atas kubur,hukum membaca alkuran ddpan jenazah dan kuburan,hukum Membaca al-quran di kubur,hukum membaca al quran pada mayat bersama imam syafie,hukum membaca al quran dikubur,Hukum membaca al quran di kuburan menurut 4 imam mazhab,hukum membaca al quran di atas kubur,hukum membaca al quran di atas,hukum mem baca alqurtamn diklubur,hukum meletakkan mp3 bacaan yaasin di atas kubur,hukum meletakkan al quran di tepi kubur,Hukum islam baca Al_quran di kuburan,hukum duduk atas kubur atau baca yasiin,hukum berdoa dan membaca yasin dikuburan,hadits ttg baca alqur\an dikubur,doa nabi d kubur jadith,berdosakah kita baca yassin di kubur,baca yasin di makam,baca yasin di atas kubur,baca surah yassin di kubur,baca surah yasin d kubur,baca surah al baqara selepas solat jenazah dalil,baca quran dikuburan,Baca Quran di qubur,baca quran di kuburan dhoif,baca quran di kuburan 4 mazhab,baca quran di kubur imam nawawi,baca qur an di kubur,baca ketika dikubur,baca dalil,baca alquran dikuburan,baca alquran di kuburan,baca alquran d kubur mazhab safii,baca al quran di kubur,baca yasin di tepi kubur,baca yasin dikuburan,bacahan dan tasbih yang boleh di bacakan kepada simati di kuburan,bacaan yasin di pengebumian,bacaan yasin apabila dikubur,bacaan yasin,bacaan surah ketika di kuburan,bacaan surah diatas kubur,bacaan surah di kubur,bacaan quran semasa kematian,bacaan ngaji kubur,bacaan doa untuk mengaji d makam,bacaan di kubur semasa kematian,bacaan alquran di kubur hadis at tabrani,bacaan al baqarah dikubur,bacaalqurandikuburan,baca yassin dikubur,baca yassin di kubur hukum,baca yassin atas kubur,ayat yg d baca ketika meletak tanah d kuburan,ayat yang di baca di kubur,apa hukum membaca yasin di,Apa hukum membaca tahlil dan yasin di atas kuburan,apa hukum duduk di atas kubur untuk baca yasin,apa hukum baca al quran atas kubur,apa hasil mengaji di kuburan,apa gunanya baca yassin untuk ahli kubur,apa dalil yang membolehkan arang tunggu kubur membaca quran setelah dikubur,apa betul dilarang membaca yasin dikuburan,anjuran membaca quran dikuburan,al quran dikubur,ahlisunah waljamaah tentAng baca yasiin di atas kubur,Adakah membaca surah yasin adalah tidak digalakkan di kuburan,adakah mazhab yang membolehkan membaca yasin di makam,adakah hadist yang memperbolehkan baca yasin di makam,adakah dalil membaca alquran dikubur,adakah boleh membaca yasin di kubur,adakah ada hadis membaca quran di kubur,apa hukum mengaji di kuburan,apa hukum mengaji yasin di kubur,ayat al-quran pada dapur kubur,ayat al qur an yang membolehkan membaca al quran di kuburan,ape yang di baca di kubur,apakah pandangan dalam mazhab imam as syafie tentang membaca alqur an di tana perkuburan,apakah membaca al quran dikubur diperbolehkan,apakah kita boleh ngaji dikuburan,Apakah istri yg dalam idah talak 1boleh serumah,apakah hukum wanita membaca yasin di kubur,apakah boleh membaca al quran di kuburan,Apakah anjuran baca tahlil dan yasin di atas kubur,Apa yang dulu dibaca di kubur? surah yassin? tahlil?,apa kah boleh membaca yassin dikubur,apa ka quran boleh dibaca di atas kubur,Apa hukumnya orang membaca yasin dikubur,Apa hukumnya mengaji di kuburan atau makam,apa hukumnya menbaca ayat alkuran di atas makam,apa hukum nya orang baca yasin di makam,ada kah harus baca alquraan atas kubur,bidaah siksa kubur,Doa mengaji di kuburan,dalil tidak boleh baca quran dikuburan,dalil tentang mengaji dikubun,dalil tentang berdoa dikubur,dalil of maliki majhab quran and hadis,dalil ngaji dikuburan,dalil mengaji tujuh,dalil mengaji dikubur,dalil membolehkan mebaca yasin di alquran,dalil membolehkan baca yasin pada simati,dalil membaca quran dikubur,dalil membaca quran di kuburan,dalil membaca alquran setelah mayat dikuburkan,dalil membaca alquran di kuburan,dalil membaca al quran di atas kubur,dalil larangan baca yasin di kuburan,dalil junjung al quran selepas baca,dalil dalil mengaji diatas kuburan,dalil yang melarang membaca alquran di atas kubur,Dalil yang membolehkan baca alqur\an dikuburan,doa kubur selepas baca yasin,doa ketika mengaji di makam,dlil boleh membaca al qur an dikubur,di larang baca alquran ats kubur,di kubur tak boleh baca yaasin,dasar mengaji di atas kubur,dalill atau hadis yang membolehkan baca alquan di kuburan,dalilbaca quran dikubur,dalil2 yang di perbolehkan baca surah al quran dikuburan,dalil-dalil tentang membaca alquran di atas kuburan,Dalil yg membolehkan berdoa dan membaca Al quran dikuburan,dalil yg membolehkan baca al quran di kubut,dalil yg melarabgvbaca yasin di kuburan,Dalil yang membolehkan membada alquran di kuburan atau kirim doa,dalil yang membolehkan membaca al-qur\an di kuburan,dalil yang membolehkan membaca al quran di kuburan,dalil yang membolehkan berdoa dikuburan,dalil dalil harusnya membaca al quraan dikubur,dalil boleh membaca alquran di kubur,cara membaca yasiin di kubur,cara bacayasin di kubur,cara baca Yassin untuk kubur,cara baca selapas kuccing di kubur,cara baca Alquran selama ngaji kubur,bolehkah perempuan baca yasin dikubur,bolehkah ngaji yasin di makam,bolehkah membaca yasin dikuburan,bolehkah membaca yasin di kubur?,Bolehkah membaca yasin di kubur,bolehkah membaca yasin dan tahlil di kuburan ramai-ramai,Bolehkah membaca Quran dikuburan,bolehkah membaca quran di kuburan,bolehkah membaca alquran di kuburan,Bolehkah baca yassin dikubur,boleh tak baca yassin dikubur,boleh kah bertahlil di perkuburan,cara membaca yasin dikubur,cara2 membolehkan membaca al Quran,Dalil boleh baca quran atas orang mati,dalil boleh baca alquran di kubur,dalil bca alquran dkburan,dalil baca surah yasin dikubur,dalil baca quran di rumah,dalil baca quran di,dalil baca quran atas kubur,Dalil Baca Doa Depan Kubur,Dalil baca alquran dikubur,dalil baca alquran d makam,dalil baca al quran dikuburan,dalil baca al quran di kuburan,dalil al quran tentang solat jenazah,dalil al hadis mengenai membaca alquran dikubur,dalil al hadis mengenai larangan mwembaca al q,dalil 7 bacaan alquran,dalel pulang mengaji,boleh baca quran di kubur,ngaji di mkom,orang membaca al quran di dalam kubur,ngaji di makam,niat solat jenazah dkubur,mengaji diperkuburan,ngaos di makam dalilnya,ngaji kubur haram,ngaji d kuburan,Mnziarahi kuburn blh kita bca surat yasin,mengaji quran di kubur,ngaji kubur,orang perempuan tahlil di kubur,padangan aswaja Ttg membaca Alquran Dikubur,pendapat imam as syafie baca yassin d pejabat,ulama yang memboleh baca di alquran di kuburan,Surah yang di baca ketika kematian,surah yg wajib d baca dkubur,takhrij hadis membaca alquran dikubur,tekateki orang membaca yassin dikubur berdosaka,tempahan baca quran di kubur,www apa hukum baca surah yasin dan doa d kuburan,www hukum baca alquran dikuburan,www hukum membaca al quran di kuburan,zikir dan membaca alquran dalam kubur,surah yang afdal ketika menziarahi kubur,surah selain surah yaasin apakah surah yg dibaca ketika menziarah mayat,pendapat imam mazhab tentang baca Quran di kuburan,pendapat tentang bacaan mp3 yasin di kubur,persoalan membaca Al quran di kubur,quran tntng dasar hukum tahlil,riwayat ibnu abas baca quran di kubur,sabda nabi melarang baca quran dikuburan,status hadis baca quran di kubur,sunat khatam quran di kuburan imam nawawi,surah al quran Allah melarang membaca al quran diatas kubur,Surah di kubur,zikir dikuburan,hukum ngaji quran dikuburan,imam syafie hukum membaca quran di kubur,jawapan aswaja dalil yang mengharuskan membaca al quraan di kubur,katam al quran di atas kuburan boleh gak,kisah ulama baca quran di liang,kubur imam shafie,larangan baca quran di kuburan,larangan baca yasin di kubur,larangan duduk di atas kubur dr rozaimi,imam nawawi membolehkan baca quran si kuburan,hukun membaca al quran dan surah yassin mengikut mazhab syafie,Hukumziarah dan ngaji di kuburan,hukum org baca alquran d kubur,hukum perempuan baca alquran di kubur,hukum quran solar,hukum tahlil di atas kubur,hukum yassin kubur,hukumbaca yasin dan ayat alkuran dimakam,HukumMembaca tahlil dan yasin di makam,hukumnya al quran dibaca di makam,imam ahmad membaca al qur\an di kuburan,Larangan mengaji di kuburan adakah dalilinya ?,membaca quran di makam,membaca quran di tepi tempat mati,MEMBACA QURAN DIQUBUR,membaca yasin di kuburan,membaca yasin di makam,membaca yasin tapi tidak khatam alkuraan,membaca yassin ketika menziarah kubur,mengaji alquran dikuburan menurut islam,membaca quran di kuburan,membaca quran di kubur,membaca alquraan d kubur,makna mimpi membaca al quran di tepi kubur,meletakkan alat tasbih di kuburan,membaca al quran di atas kubur,membaca al quran di kubur setelah kematian,membaca al quran di kubur#spf=1,membaca al quran di kuburan bolehkah,membaca al quran dikubur,membaca al-quran di pinggir kuburan menurut islam,mengaji di tanah perkuburan

Apa Komen Anda

1 comment… add one

Leave a Comment